education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
רציונל הבחינה
 

מקצוע "גאוגרפיה ופיתוח הסביבה" מוביל משנת תשס"ה בחינת בגרות מתוקשבת בנתיב העיוני. המיזם נוחל הצלחה מרובה ומידי שנה עולה מספר התלמידים ומספר בתי הספר הבוחרים להבחן בדרך זו.
בקיץ התשע"ו נבחנו בבחינה מתוקשבת ביחידת נתי"ב למעלה מ- 2000 תלמידים מכמאה בתי ספר ברחבי הארץ.
בהוראת הגאוגרפיה במאה ה- 21 הפך המחשב לכלי חשוב ומרכזי.
שימוש במחשב בזמן הבחינה מאפשר הפקת מידע ממפות אינטראקטיביות שכבתיות, הצגת נתונים גרפיים בצורות שונות, הדמיית תהליכים גאוגרפיים מגוונים, ניתוח תמונות ו"נקודות חמות", להמחשת תהליכים, יישומי google earth, google maps ,google street view ועוד.

היכולות הללו מזמנות לתלמידים תהליכי הוראה בשילוב כישורי חשיבה  גבוהים.
שילוב המחשב בהוראת הגאוגרפיה מחייב את התאמת אופן ההערכה לדרכי ההוראה, מקדם באופן משמעותי את הוראת המקצוע ומגביר את המוטיבציה בקרב התלמידים.
בקיץ התשע"ז תהיה אפשרות להיבחן בדרך הרגילה, זו הנהוגה עד כה, או להיבחן בבחינה המתוקשבת.
אנו רואים במנהלים ובמורים שיחליטו להשתתף במיזם זה פורצי דרך ומובילי שינוי.
הצטרפות של בתי ספר לבחינה המתוקשבת כרוכה בהיערכות מוקדמת ובתהליכי למידה תואמים. היא מחייבת שליטה של המורים לגאוגרפיה ושל תלמידיהם במיומנויות המחשב הבסיסיות וכן תשתיות תקשוב בית-ספריות לשם לימוד והיבחנות בסביבה תומכת מחשב.
המיזם מלווה בתמיכה פדגוגית וטכנית. מורים המצטרפים לבחינה המתוקשבת יחויבו להשתתף בהשתלמות שבה תודגם הבחינה ויינתנו הנחיות להיערכות בית הספר.
רק תלמיד שביצע מהלך שלם של למידה, תרגול בחינות מתוקשבות ובחינת הדמיה יוכל להיבחן בבחינת הבגרות המתוקשבת. כל בתי הספר המעוניינים להיבחן בבחינה המתוקשבת בשנת הלימודים תשע"ה, גם אלה שכבר נבחנו בעבר, מתבקשים למלא את הטופס המקוון .

 


 
 
  תאריך עדכון אחרון:  28/12/2018