education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 סרטונים להנחיה ולהסבר יתרונות הבחינה המתוקשבת
 
  • בסרטון זה תקבלו מידע אודות אתר הבחינות המתוקשבות, הפעלת בחינה מתוקשבת: הורדת הבחינה, פעילות הנבחן בעמדתו, משלוח קבצי הבחינות, תמיכרה ומחקרי הערכה.

 

 

 

  • יתרונות בחינת הבגרות המתוקשבת - הגב' דליה פניג, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית מראיינת מורי גאוגרפיה - אדם וסביבה, חלוצי בחינת הבגרות המתוקשבת, המובילים את השינוי המערכתי ומעודדים מורים מתחומי דעת אחרים להצטרף לתהליך. ראו בסרטון - סרטון מרגש , יישר כוח למובילים!

 

סרטוני הסבר והנחייה:

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  03/01/2020