education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
בחינת הבגרות לנבחנים אקסטרניים ולנבחני משנה
 
 

הנחיות לנבחנים אקסטרניים ולנבחני משנה הניגשים לבחינת בגרות חיצונית במועד קיץ תש"ף ב"גאוגרפיה אדם וסביבה":

 

 • הבחינה במועד קיץ תש"ף לנבחנים אקסטרניים ולנבחני משנה הניגשים לבחינת הבגרות ב"גיאוגרפיה-אדם וסביבה" כוללת שני שאלונים:
  • שאלון 57381   - הגאוגרפיה של ארץ ישראל, הגאוגרפיה של המזרח התיכון ונתי"ב (ניתוח תופעות יסוד במרחב)
   שאלון זה מהווה 60% מהציון הסופי
  • שאלון 57282 - תחום התמחות: הפיתוח והתכנון המרחבי או תחום התמחות: כדור הארץ והסביבה
   שאלון זה מהווה 40% מהציון הסופי

 

 • תכנית הלימודים  המותאמת בשאלון 57282:

              תחום התמחות: הפיתוח והתכנון המרחבי

                  כולל עמוד 141 בתכנית הלימודים שנשמט בטעות בסריקה


                   או

              תחום התמחות : כדור הארץ והסביבה


          שימו לב - הנושאים המסומנים במדגיש ורוד הם הנושאים שאין צורך לכלול

            בהוראה לקראת בחינת  במועד קיץ תש"ף

 

 • הנחיות לנוהלי בחינת הבגרות ב"גאוגרפיה – אדם וסביבה" לתלמידים לקויי למידה (בחינה מותאמת ובחינה בע"פ), לעולים חדשים ולתלמידים בעלי לקות ראייה - מועד קיץ תש"ף:

              התאמות בדרכי ההיבחנות

             ספרי לימוד מאושרים ללמידה והוראה (כולל רשימת האטלסים

                  המותרים לשימוש בבחינת הבגרות)

 

 • אטלסים המותרים לשימוש בבחינת הבגרות:
  • אטלס אוניברסיטאי, מ. ברור, ג. ביגר, הוצאת יבנה | בונוס, שנת 2000 ואילך בלבד

  • אטלס כרטא אוניברסלי, א. שחר,  הוצאת כרטא, שנת 2000 ואילך בלבד

  • אטלס ישראל החדש - האטלס הלאומי, צוות המרכז למיפוי ישראל, המרכז למיפוי ישראל ואוניברסיטה העברית, 2008.

 

שימו לב -

 

 •  החל ממועד קיץ תשע"ט כל הנבחנים האקסטרניים יבחנו במועד קיץ בלבד.
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  24/08/2019