education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
מבנה בחינת הבגרות במתכונת ההיבחנות החדשה
החל ממועד קיץ תשע"ו 
 

מנהלי בתי ספר תיכוניים, רכזי מקצוע ומורים יקרים,

 

בשנת הלימודים התשע"ו החלו תלמידים להבחן בבחינות בגרות חיצוניות על פי המתכונת החדשה, שמשמעותה: בחינות על כ-  60%  מחומר הלימוד, המתקיימות, ברוב תחומי הדעת באירוע בחינה אחד. פעולות אלו נעשו כדי לפנות זמן להוראה וללמידה בדרך מעמיקה ומשמעותית.

 

על מנת לאפשר לכם ולתלמידים לתכנן את ההוראה והלמידה וכן לתרגל באופן מיטבי את החומר הנלמד, הוכנו על ידי מנהלי תחומי הדעת (מפמ"רים) וצוותיהם במזכירות הפדגוגית דוגמאות לשאלוני הבחינה החדשים.

 

אנו מעוניינים לשתף אתכם במהלך זה ולקבל מכם, המורים, משובים על דוגמאות אלה, המהוות בשלב זה טיוטה בלבד. המשוב מכם חשוב לנו עד מאד, שכן לקראת סוף חודש אוקטובר, לאחר בחינת כל ההערות והתגובות שלכם, יועלו השאלונים המעודכנים לאתר המשרד. השאלונים הללו יהוו דגם למבנה השאלונים החדש.

 

אנו מאמינים, כי תהליכי הערכה אלה, בנוסף לתהליכי הערכה בדרכים חלופיות המתבצעים בבתי הספר, יקדמו את ההוראה והלמידה המשמעותית, יתרמו לשיפור הישגי התלמידים ויטפחו בהם מיומנויות של לומדים עצמאיים.

 

אני מאחלת הצלחה רבה לכם המנהלים וצוותי החינוך בתהליכי ההוראה, הלמידה והבחינות.

 

שנה טובה,

 

מיכל כהן

 

למכתב המנכ"לית המלא

 

לטבלה המרכזת דוגמאות לשאלוני הבגרות החדשים בתחומי הדעת

 

שאלון בגרות לדוגמה עפ"י מתכונת ההבחנות החדשה, החל ממועד קיץ תשע"ו לתלמידי י"א (בהיקף 60%)

בהתאם לרפורמה שהונהגה בבחינות הבגרות החיצוניות, בחינת הבגרות החיצונית החדשה ב"גאוגרפיה-אדם וסביבה" תכיל שאלון  א ח ד בלבד שיהיה מורכב משלושה פרקים: ארץ ישראל, מזרח תיכון ונתי"ב.
בחינת הבגרות תימשך שלוש שעות.
גם הבחינה המתוקשבת תימשך שלוש שעות - לפיכך, בבתי ספר בהם נבחנים בבחינת נתי"ב מתוקשבת במתכונת ההבחנות החדשה כל הבחינה תהפוך למתוקשבת.

 

טיוטת דוגמת בחינה :

 שאלון בגרות לדוגמה לתלמידי י"א תשע"ו

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  01/02/2019