education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
פיתוח מקצועי במודל "איחוד מול ייחוד" תשע"ט
כנס מקוון - "בקיוון הנכון" תשע"ט למורי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות
 

 במזכירות הפדגוגית ממשיכים, גם בשנת הלימודים תשע"ט, לגבש שפה משותפת לכל תחומי הדעת תוך התאמה ייחודית לכל תחום במודל "איחוד מול ייחוד" .

 

כנס מקוון - "בקיוון הנכון" תשע"ט

  הרשמה לכנס

 בחירת המושבים בכנס

 התקנת המערכת - ZOOM

 

המודל מהווה תשתית לפיתוח מקצועי מקוון המקדם תהליכי הוראה למידה והערכה בהלימה למאה ה- 21.

מכתב למנהלי בתי הספר


 

בתחום הדעת "גאוגרפיה אדם וסביבה" מגוון השתלמויות מקוונות במודל זה:

 

  פרטים על ההשתלמויות המקוונות למורי חטיבת הביניים

 

  פרטים על ההשתלמויות המקוונות למורי החטיבה העליונה

 

פתיחת ההשתלמויות מותנית במספר הנרשמים.

 

שימו לב, ניתן להירשם למספר השתלמויות.

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  15/05/2019