education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
מיזם  TiME - This is My Earth
מיזם TiME מספק כלי זמין ללמוד על הנקודות 'החמות' הקשורות באתגר מגוון המינים, המחייבות תשומת לב בינלאומית
 

מורי "גאוגרפיה אדם וסביבה" מוזמנים להשתתף ביוזמה של פרופ' אורי שיינס מהמחלקה לביולוגיה באוניברסיטת חיפה- אורנים וחבר במליאת רשות הטבע והגנים, שהוצגה  בכנס על מנהיגות סביבתית מעולם אחר.

 

ההשראה ליוזמה הגיעה בעקבות סיור של פרופ' אורי שיינס  עם תלמידיו בערבה, במהלכו ביקרו בשמורת עברונה לראות נזקי אירוע זיהום הנפט בשמורה.

הוא פגש שם את מר שאול גולדשטיין - מנכ"ל רשות הטבע והגנים, וביקש ממנו לשוחח עם תלמידיו על הכרייה בחולות סמר.

בעקבות השיחה, מר שאול גולדשטיין - מנכ"ל רשות הטבע והגנים, התחייב להשיג האישורים להפסקת הכרייה וגם את התקציב לפיצוי בעלי הזיכיון וכריית החול במקום הרגיש הזה אכן הופסקה.

בעקבות ההצלחה הזו, מיפו פרופ' אורי שיינס  ועמיתים נוספים את האזורים ה 'חמים' והחשובים על- מנת לשמור על מגוון המינים ובתי הגידול על- פני כדור הארץ, והחלו בצעדים מעשיים לשימורם,

ע"י רכישת קרקעות והפיכתן לשמורות טבע, בסיוע ארגונים מקומיים.

 

המיזם  TiME - This is My Earth עוסק בפעילות ההצלה החשובה הזו.

מצורף הקישור לאתר:

https://this-is-my-earth.org/

 מיזם TiME מספק כלי זמין ללמוד על הנקודות 'החמות' הקשורות באתגר מגוון המינים, המחייבות תשומת לב בינלאומית

מורים מוזמנים להיעזר בו על- מנת להסביר תופעות כמו הרס בתי גידול, הכחדת מינים וניהול שמורות טבע,

תלמידים בכל הגילאים יכולים להשתמש בו על- מנת ללבן תהליכי קבלת החלטות וקביעת סדרי עדיפויות וצעדים מעשיים להגנה על חיות בר,

המיזם גם מעודד אקטיביזם ומספק הזדמנות למעורבות אישית בהצלת חיות בר בסכנת הכחדה.

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  04/09/2018