education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
יום הסובלנות הבינלאומי
יום הסובלנות הבינלאומי מצויין בכל שנה ב 16 בנובמבר
 

יום הסובלנות הבין־לאומי מצוין מדי שנה ברחבי העולם ב־16 בנובמבר. ארגון אונסקו יזם את ציונו של יום זה: "כדי לחולל מודעות ציבורית, כדי להדגיש את הסכנות שבאי־סובלנות וכדי לחדש את המחויבות ואת הפעולה למען קידום הסובלנות והחינוך".

 

מטרתו של יום הסובלנות היא להדגיש את חשיבותה של הסובלנות כלפי השונה בדעותיו, בדתו, בגזעו ובמינו, וכן לעמוד על הסכנה לחברה ולפרטים החיים בה מיחס של אפליה וחוסר סובלנות.

 

להלן קישור לפעילויות שהוכנו לקראת יום זה.

 

יום הסובלנות יחול השנה ביום שישי, ח' בכסלו התשע"ט, 16 בנובמבר 2018 . בשנת הלימודים התשע"ט אנו ממליצים לעסוק בנושא זה במהלך שבוע לימודים, תוך הלימה לנושא השנתי שבחרה מערכת החינוך לציין השנה: "שומרים על אחדות, שומרים על ייחודיות".

במסגרת הנושא השנתי, בתי הספר מתבקשים לעסוק בנושא האחדות בין כל מרכיבי החברה הישראלית.

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  14/11/2018