education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
שילוב התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות החברתית בהוראת תחום הדעת "גאוגרפיה - אדם וסביבה"
 

התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית מקדמת למידה משמעותית באמצעות שילוב בין למידה עיונית, התנסות מעשית, ושיח ערכי ורפלקטיבי.

 

התכנית תחל לפעול בשנת תשע"ה בכיתות י' בכל בתי הספר, ותמשיך ותלווה את התלמידים  בכיתות י"א-י"ב.

 

מטרת התכנית לסייע לתלמידים בבניית זהותם החברתית והתרבותית, ולעורר בהם מוטיבציה למעורבות ולאחריות חברתית.

 

   התוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית- הוראת קבע חדשה מס' 0044 -  בחוזר מנכ"ל. תאריך פרסום: י"ד בטבת תשע"ח, 01 בינואר 2018.

 

התכנית מעודדת שילוב בין המעורבות החברתית המעשית לבין למידה עיונית ב"גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה". השילוב יעשיר את תהליכי ההוראה - למידה - הערכה, ייצור רצף רלוונטי בין החוויות של התלמיד בשיעורים בתחום הדעת לחוויותיו במעורבות החברתית, מעבר לשעות הלימודים הפורמליות. מסמך זה מציג את עיקרי התכנית וקורא לכל מורה לזהות הזדמנויות לשילוב בין המעורבות החברתית בהתאמה לתכנית הלימודים המחייבת ב"גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה"(נושאי הליבה – 60%)  ו/או בנושאי הבחירה (אחד מתחומי ההתמחות – 40%)  ו/או נושאי ההשכלה הכללית.

 

החיבור בין "גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה" לבין המעורבות החברתית יכול להיות דו-כיווני. ניתן להתחיל בלמידה עיונית במקצוע, וממנה לצאת ליישום מעשי במעורבות חברתית. אפשר גם לפעול בכיוון ההפוך ולבסס את הלמידה במקצוע על ההתנסות המעשית. השילוב בין המעורבות החברתית לבין תחום הדעת יכול להיות במסגרת ההתנסות המעשית האישית או הפרויקט הקבוצתי. בכל מקרה, חשוב לכלול בתכנית החינוכית גם זמן קבוע לשיח ערכי-רפלקטיבי של המורים עם התלמידים על מנת לסייע לתלמידים לעבד את ההתנסות ולהפיק ממנה תובנות שיתרמו ללמידה  ולרכישת מיומנויות תוך אישיות וחברתיות, ובהמשך להפיכת המעורבות לדרך חיים.

 

להלן מספר ערוצים אפשריים לחיבור בין תחום הדעת למעורבות החברתית:

  1. שילוב המעורבות החברתית בהערכה חלופית -  במסגרת המדיניות להרחבת האפשרויות בהערכה חלופית (40%). ניתן לחבר בין דרכי הערכה כגון עבודות חקר, עבודות גמר או PBL לבין המעורבות החברתית בדרכים שונות.

               שילוב המעורבות החברתית בהערכה חלופית

  1. הרחבת ידע ועיסוק בערכים השזורים במעורבות ובתחום הדעת בהלימה לנושאים בתכנית הלימודים:
    - זיהוי ערכים חברתיים כגון כבוד האדם וקבלת השונה, נתינה, ערבות הדדית, מעורבות חברתית, התמדה, אחריות, מסירות וכדומה בתכנית הלימודים ב"גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה" ובניית שיעורים סביב ערכים אלה בשילוב עם ההתנסות המעשית במעורבות חברתית.
    - זיהוי מושגים הקשורים במעורבות החברתית בתכניות הלימודים והוראתם בזיקה למעורבות החברתית.

  2. לווי של קבוצה קטנה (5 תלמידים) על ידי מורה חונך לשם רפלקציה, לעיבוד ההתנסות ולהרחבת ידע
    העמקת הלמידה המשמעותית של התלמיד מתוך ההתנסות במעורבות חברתית תתאפשר אך ורק אם יהיה מבוגר משמעותי שיקיים עם התלמיד שיח רפלקטיבי מעצים, שבמהלכו יעבד התלמיד את חוויותיו ויפיק מהן תובנות. מורה מקצועי שישתלב במערך זה יטפח מערכת יחסים קרובה ואיכותית עם התלמידים, יקיים דיאלוג משמעותי עימם, ויחזק את תרומתו החינוכית. שיח זה ישפיע על האקלים הכיתתי ועל המוטיבציה של התלמידים בתחום הדעת. במסגרת החונכות אישית יוכל המורה חונך גם להעשיר את התלמידים בידע הקשור להתנסות המעשית שלהם, לדוגמא: מורה לגיאוגרפיה שילווה תלמידים המתנסים במעורבות חברתית בתחומים סביבתיים.

 

דוגמאות ליוזמות לשילוב המעורבות החברתית ב"גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה":

 


1.

 

כותרת היוזמה

חקר: העדפות תושבים לשימור שטחים פתוחים ביישוב

תקציר ההצעה

תלמידים ילמדו על חשיבותם של השטחים הפתוחים. יחקרו את העדפות התושבים ביישוב בו הם גרים וייצגו את בחירת התושבים לנציגי הרשות המקומית.

חיבור לתכנית הלימודים

ארץ ישראל השטחים הפתוחים בישראל, הישובים הכפריים בישראל.

הפיתוח והתכנון מרחבי, בדגש על המושגים: פיתוח בר- קיימא ,טביעת ורגל אקולוגית, מדיניות ציבורית סביבתית וקיימות, שטחים הפתוחים, שובל עירוני-כפרי וזחילה עירונית.

בכיתות י' ילמד הנושא של "קיימות בעין גאוגרפית"  במסגרת התכנית להשכלה כללית.

התנסות מעשית במעורבות חברתית

התלמידים יפגשו עם מקבלי ההחלטות ביישוב. יחקרו את העדפות התושבים ויחזרו עם התשובות לרשות.

גופים שותפים

הרשות המקומית


2.

 

כותרת היוזמה

כפר סבא כמודל לעיר ירוקה

תקציר ההצעה 

קבוצת תלמידים תעסוק בהתנדבות בפרויקטים הקשורים לקיימות ופיתוח סביבתי בכפר סבא.   הפעילות תהיה בתחומים שונים החל מ:מדריכים ירוקים צעירים  שיעבירו מסר בבתי ספר יסודיים ובמועדוניות, דרך יצירת קשר עם התקשורת כדי ליצור כתבות במסגרת ערוצי התקשורת המקומית, ועד הובלה ויצירת שינוי בקהילת בית הספר בתחומים של אורח חיים מקיים כולל  צמצום השימוש במשאבים, צמצום הצריכה, מחזור וכדומה.

חיבור לתכנית הלימודים

מתאים כחיבור לכל נושאי הקיימות ואיכות הסביבה בפרקים השונים בתכנית הלימודים. בכיתות י' ילמד הנושא של "קיימות בעין גאוגרפית"  במסגרת התוכנית להשכלה כללית. 

התנסות מעשית במעורבות חברתית

בבית הספר יתקיים יריד של התנדבות במסגרת הפעילות והתרומה לקהילה.

גופים שותפים

הרשות המקומית


3.

 

כותרת היוזמה

"אמץ אתר"

תקציר ההצעה

צוות בית הספר יאתר וימפה אתרים בקרבת בית הספר: שמורות טבע, גנים לאומיים, אתרים ארכיאולוגיים, יערות, חניונים, מוזיאונים מקומיים, בתים ומבנים עתיקים מראשית הקמתו של היישוב, אנדרטאות וכו.

כל כיתה תבחר אתר אחד – תלמד אותו, את הרקע הגיאוגרפי, ההיסטורי שלו ותיקח חלק בטיפול באתר.

התלמידים יגיעו לאתר 4-5 פעמים במהלך השנה למשך חצי יום. חלק מהזמן הזה יוקדש ללימוד ולהסבר, וחלק מהזמן יוקדש לעבודה שוטפת באתר: גינון, סידור שבילים, צביעה, גיזום וכו' – בהתאם להנחיות של הגוף האחראי על האתר.

בדרך זו ילמדו התלמידים בצורה בלתי אמצעית את האזור שבו הם גרים ויצרו קשרים עם האתרים.

חיבור לתכנית הלימודים

יש אפשרות ליצור קשר עם פרקים בתכנית לימודים בגיאוגרפיה בהתאם לשכבות הגיל השונות:

היישוב שלי, תולדות ההתיישבות בישראל, סוגי יישובים, וכן גם פרקים בגיאוגרפיה פיסית (אם בוחרים

אתרים כמון מערת הנטיפים או אחד מנחלי החוף).

התנסות מעשית במעורבות חברתית

יש אפשרות לשלב את התלמידים שלקחו חלק בפרויקט ועברו הכשרה מתאימה, בפעילויות של פיקוח,

כ"פקחים צעירים" או הדרכה, כ"מדריכי עזר" או "מדריכים צעירים" באירועים מיוחדים (למשל בימי

זיכרון וחגים) וכן בהדרכה של מבקרים באיזור.

גופים שותפים

ועד ההורים, מועצת התלמידים, הרשות המקומית ו/או רשות הטבע והגנים ו/או קק"ל, בהתאם לאתר

ולפרויקט שיבחר בכל בית ספר.


4.

 

כותרת היוזמה

"מסלולרי"

תקציר ההצעה 

 

"מסלולרי" הנה אפליקציית להדרכת טיולים המאפשרת  למטיילים מידע עשיר לתכני הדרכה בליווי תמונות ואמצעי המחשה.

המיזם  מאפשר לתלמידים בבתי הספר ברחבי הארץ להיות שותפים בהוספת אתרים שונים ל"מסלולרי", תוך איסוף מידע וצילום תמונות המתארים את התופעות השונות במרחב.

ה"מסלולרי" משלב את אהבת הטיול בישראל ביחד עם הרצון למידע אמין, איכותי ומרתק אודות אתרי הטיול. האפליקציה פותחה על ידי מכון המחקר- "מרכז מדע ים המלח והערבה" והיא משלבת מיזם חינוכי ובו בשיתוף עם הפיקוח על הוראת הגאוגרפיה תלמידים מבתי ספר ברחבי הארץ, חוקרים את המרחב הגיאוגרפי ומייצרים תוכן חדש לאפליקציה.

יחידת הלימוד המוצעת היא בהיקף של כ 90 שעות ותכלול בניית נקודות הדרכה ב"מסלולרי" והתנסות בלמידת חקר. (בהיקף יחידת לימוד אחת במסגרת ההערכה הבית ספרית)

חיבור לתכנית הלימודים

יש אפשרות ליצור קשר עם פרקים בתכנית לימודים בגיאוגרפיה בהתאם לשכבות הגיל השונות:

הגאוגרפיה של ארץ ישראל, היישוב שלי, תולדות ההתיישבות בישראל, הכרת אתרים בארץ ועוד.

בחטיבה העליונה במסגרת למידת ההשכלה הכללית בכתות י' או במסגרת אחד מתחומי ההתמחות כ"גאוטופ" (בהיקף יחידת לימוד אחד)

התנסות מעשית במעורבות חברתית

מעבר להתנסות המעשית בהכנת האפליקציה עבור הציבור הרחב,

יש אפשרות לשלב את התלמידים שלקחו חלק בפרויקט ועברו הכשרה מתאימה, בפעילויות של הדרכת

סיורים, וכן בהדרכה של מבקרים באזור.

גופים שותפים

מרכז מדע ים המלח והערבה, הרשות המקומית ו/או רשות הטבע והגנים ו/או קק"ל, בהתאם לאתר

ולפרויקט שיבחר בכל בית ספר.

למי לפנות?

הפיקוח על הוראת הגאוגרפיה:

אבישי גרינברג : avishaig@m-shaharut.org.il

יוני שטרן: yonishtern@gmail.com 

 

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  17/10/2018