education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
יום שיא - סייבר גאוגרפי
תשע"ט
 

החל משנת הלימודים תשע"ז פתח הפיקוח על הוראת "גאוגרפיה - אדם וסביבה" את מסלול "הסייבר הגאוגרפי" - מסלול חדש לבגרות. המסלול נפתח בשיתוף עם מערך השטח בחיל המודיעין במסגרת החממה הפדגוגית במזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. מסלול זה משתלב בתכנית הלימודים בתחומי ההתמחות, הנלמדים בהיקף של 40% במגמת "גאוגרפיה – אדם וסביבה" במסגרת הבית ספרית של החלופות בהערכה. נושאי הלימוד הינם: תיאור המרחב; המפה ומאפייניה; ממידע מרחבי למידע דיגיטלי; יישומי GIS  (לימוד ותרגול תוכנת הממ"ג - ArcGIS).

לפיתוח מסלול זה השלכה ארוכת טווח על חינוך דור בוגרים מקצועי ואיכותי לתפקידי מפתח בצבא ובחברה. יתרה מזאת, השימוש בכלים מתמטיים אף יהווה חיזוק לנלמד בתחום המתמטיקה והגאומטריה.

מערכות המידע הגאוגרפיות בצבא הינן החלק המרכזי בכלל הטכנולוגיה הצבאית ומשמשות כתשתית נתונים לניתוח והבנת המרחב כמו גם לקבלת החלטות במרחב בזמן אמת. מערכת "כיפת ברזל", לדוגמה, צורכת נתונים מרחביים בזמן אמת לצורך חישובי מסלול תלת מימדיים מיטביים. מערכות נשק מונחה לצד מערכות שליטה ובקרה ומערכות  GPS הינן מקצת מהמערכות עתירות הטכנולוגיה המשתמשות במידע מרחבי בתפעולן השוטף.

  פרטים נוספים באתר התקשוב

 

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  07/06/2019