education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
מאמרים
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 

הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה הוציאה לאור עלונים ובהם מידע בנושא אוכלוסייה.

 

ניתן לקבל עותקי ניר, לפי פנייה.  

 

 

 אוכלוסיית ישראל 1990-2009

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  10/08/2012