education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
הסיור הלימודי
 

הסיורים הלימודיים בשטח הם חלק בלתי נפרד ומחייב מלימודי "גאוגרפיה - אדם וסביבה".

הסיורים מזמנים ללומדים חוויה חושית של מפגש בלתי אמצעי עם מקומות, נופים ואנשים וכן עם תופעות גאוגרפיות- סביבתיות, יישוביות ותכנוניות.

 

(מתוך - גאוגרפיה ופיתוח הסביבה - תכנית לימודים לחטיבה העליונה)

 

"הלמידה החוץ כיתתית היא חוליה ברצף של תהליך ההוראה של מקצוע מוגדר (כגון גאוגרפיה, טבע, תנ"ך).

 

הממונה על הלמידה החוץ-כיתתית הוא המורה המלמד את המקצוע בכיתתו והמשלב שיטת הוראה זו בתהליך הלמידה"

 

מתוך חוזר המנהל הכללי, הוראות קבע, טיולים ופעילות חוץ בית ספרית, תשס"ה / 9 (ג) ממאי 2005

 

 גאוגרפיה של ארץ ישראל

 

 מסיור לימודי לטיול שנתי

 

 הצלחות מהשטח

 

 

הצעת החברה להגנת הטבע לסיורים לימודיים המותאמים לתכנית הלימודים ב"גאוגרפיה – אדם וסביבה" לכיתות ה'-י"ב

 

החברה להגנת הטבע בשיתוף עם הפיקוח על הוראת "גאוגרפיה-אדם וסביבה" בנתה מערך סיורים מותאים לתכנית הלימודים בכל שכבות הגיל.

 תכנית הסיורים

 

סיורים באתרי מקורות

"מקורות" חברת המים הלאומית מזמינה אתכם לביקורים מהנים ללא תשלום, במרכזי המבקרים של החברה.

 

הביקורים גם לתלמידים ללא תשלום עם תאום מראש. פרטים נוספים בהדועה המצורפת.

 

 

המדריך למדריך - הצעות למסלולי הדרכה של רשות הטבע והגנים

 

1.    הקסטל - המדריך להדרכה טובה ונכונה באתר לאומי הקסטל במתכונתו החדשה ( שביל הערכים") .

  

2.    ירקון – מדריך למדריך בשביל החצבים, הכולל מסלול חדש ותחנות טבע בנוסף למורשת המוכרת.

 

3.    בית גוברין – מדריך למדריך במסלול מומלץ במתחם האמפיתיאטרון והכנסייה.

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  29/12/2016