education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
יום כדור הארץ
 
 

 

כמדי שנה,  ב-22 באפריל, מיליוני אנשים ברחבי העולם נוטלים חלק באירועי "יום כדור הארץ הבינלאומי" במטרה לפתח מודעות לשמירה על הסביבה, לעודד פעולות ליישום עקרונות פיתוח בר קיימא והתנהגות מקיימת.

 

 יום כדור הארץ מתקיים כדי לסייע להעלאת המודעות ליכולתנו להשפיע באמצעות התנהלות יום-יומית המתחשבת בסביבה, על גורלנו ועל גורל הדורות הבאים, ולהראות כי צריכת משאבים יעילה משפיעה על כל המערכת האקולוגית ועל איכות הסביבה.

בישראל יום כדור הארץ צוין השנה בתאריך 25/4/17

 ערכת פעילות חווייתית ליום כדור הארץ - חוברת מערכים - בחוברת תמצאו הצעות לשיעורים ולפעילויות אשר באמצעותם ניתן להסביר לתלמידים את הקשר בין ההתנהגות האישית היומיומית שלהם לבין מצב הסביבה, וכיצד ניתן לשמור על הסביבה ועל איכות החיים של כולנו, באמצעות הפעלת חשיבה ביקורתית וניתוח רב מערכתי בכל אחת מהבחירות שאנו עושים.

קהל היעד: כיתות ה'-ו'

משך הפעילות: 360 דקות (4 יחידות הוראה שאורך כל אחת מהן כ-90 דקות )

הערכה היא פרי שיתוף פעולה בין משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, יחד עם החברה להגנת הטבע והרשת הירוקה - ארגונים אשר מפעילים תכניות חינוך סביבתי בכל רחבי הארץ, ולצדן עמותת יום שני ללא בשר - עמותה המקדמת תזונה בת קיימא.

הערכה מתמקדת בערך הבחירה כערך המרכזי בחייו של כל פרט, ובאופן שבו הבחירות של הפרט בהתנהלותו היום-יומית מקדמות את השמירה על כדור הארץ. 

במסגרת יום כדור הארץ תתקיים שעת כדור הארץ בשעה 20:00 בדיוק יתקיים כיבוי אורות משותף בערים מרכזיות בישראל.

  מצגת למערך מס' 2 - צריכה מקיימת
  מצגת למערך מס' 3 - תזונה בת קיימא
  מצגת למערך מס' 4 - שעת כדור הארץ
  מצגת ליום שיא - יום כדור הארץ
  אקלים קיצון - מצגת ליחידת הוראה, משרד החינוך
  אקלים קיצון - נספחים

אנו ממליצים לכל המורים לקיים בשיעורי "גאוגרפיה - אדם וסביבה" בדיון נושא זה.

תוכלו להיעזר בקישורים הבאים – מידע רלבנטי ואקטואלי, סרטונים ופעילויות.

 

מחקר חדש: הפקת דלק ביולוגי ממקרו אצות (מעריב 22.4.14)

ישראל עדיין לא ירוקה (סרטון ב- YNET עדכני 22.4.14)

לדף הוועדה המארגנת של יום כדור הארץ ברחבי העולם

המדענים נערכים ליום שבו הרשת תכריע את החשמל (הארץ 3.4.14)

 

התחממות גלובליתמבט גאוגרפי, סרטונים ושאלות לדיון

פורטל התוכן החינוכי

לומדים גאוגרפיה

עולם קטן ופנים רבות לו (תמונות לווין של כדור הארץ מ 2013)

 

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  28/03/2018