education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
עולםON
הנגשת מידע חדשותי לבני נוער בנושאי "גאוגרפיה - אדם וסביבה" באמצעות הווטסאפ
 

לאתר עולמוןמיזם עולםON נוצר במיינדסט - מרכז לחדשנות פדגוגית טכנולוגית מבית מטח. המיזם נותן מענה לבעיה שזיהינו בקרב בני נוער בישראל. הם מעוניינים לדעת ולהבין תהליכים וארועים שונים המתרחשים בעולם אך לא משתמשים בטלפון החכם שבידם לצורך מענה לסקרנות הזו.
עולםON מנגיש ידע חדשותי לבני נוער בנושאי: מדע, סביבה, גיאוגרפיה, טבע וחלל ישירות למקום בו הם נמצאים- לרשת החברתית ווטסאפ.
המידע מועבר בצורה של הודעות מעוצבות המכילות טקסט קצר ותמונה מושכת בצרוף מפה של האזור המדובר (במידה ורלוונטי). ההודעות מועברות למורים ומהן לתלמידים, כיום מונה המיזם קרוב ל-800 מורים המעבירים את ההודעות לעשרות אלפי תלמידים.
חלק מן ההודעות מתורגמות גם לערבית ומופצות במגזר הערבי.

להצטרפות:  bit.do/olamon

   

      

 

 

יום ההיפוך החורפי   סוף עידן הפחמן  אנרגיה סולארית

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  31/08/2019