education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה י - י"ב בערבית
 

תכנית הלימודים ב-"גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה"  לחטיבה העליונה בחינוך הערבי

תכנית הלימודים בגיאוגרפיה משותפת לכל מערכת החינוך בארץ ולכן תכנית זו זהה לתכנית שנכתבה במקור בעברית.

היא תורגמה לשפה הערבית עם התאמה תרבותית מזערית

 

 תכנית הלימודים ב-"גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה" לחטיבה העליונה בחינוך הערבי בערבית

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  01/11/2017