education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
השתלמות מתוקשבת למורי בתי הספר היסודיים מורי ב'- ו'
כלים ומיומנויות להוראה למידה והערכה בתחום: "גאוגרפיה- אדם וסביבה" ו"מולדת, חברה ואזרחות"
 


ההשתלמות המתוקשבת בניהול ה"פיקוח על הוראת גאוגרפיה- אדם וסביבה"

אם אתם מורים בכיתות ב'- ו' ועדיין מתרגשים מחידושים ורעיונות – זו השתלמות בשבילכם!

ההשתלמות הוותיקה למורי "גאוגרפיה- אדם וסביבה" ו"מולדת, חברה ואזרחות" מתחדשת ומצטרפת למערך "איחוד מול ייחוד". אנו נכיר במהלך ההשתלמות רעיונות, כלים ודרכי הוראה משולבות תקשוב, בתחום הדעת. את היישומים נבצע בתכניות הלימודים לכיתות ב' עד ו'.

ההשתלמות בהיקף של 30 שעות במתווה אופק חדש וכוללת שישה מפגשים באמצעות הרשת.
תהליכי הלמידה מתקיימים ברשת האינטרנט. קיימת חובת נוכחות בהרצאות בזמן אמת.

ההשתלמות תחל בחודש אוקטובר 2017, לאחר חגי תשרי ביום שני 16.10.2017
המפגשים בימי שני בין השעות 17:00 עד  18:30.
מפגשים סינכרוניים [בזמן אמת] יתקיימו בתאריכים: 16.10 (פתיחה),  30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 25.12.
יתקיימו שישה מפגשים סינכרוניים מתוקשבים בני 2 ש' אקדמיות, ושישה מפגשים א-סינכרוניים.
המשימות הן חלק ממניין שעות ההשתלמות.

 

לקבלת גמול עם ציון יש להשתתף ב- 80% מן המפגשים, להשתתף במפגשים באופן פעיל- סינכרוני (בזמן אמת), לקרוא את חומרי הלמידה באתר ההשתלמות ולבצע את המשימות וכן, את משימת הסיכום.

הרשמה באתר אלנ"ט


 

מדריכה: דרורה נגב
 

אנו ממתינים לכם!

 

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  18/10/2017