education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
מערכי שיעורים משלבי ערכים בתחום: גאוגרפיה ו"מולדת, חברה ואזרחות"
יחידת הוראה בנושא "יום זכויות האדם הבינלאומי", 10 בדצמבר
 

נושא השיעור: כרזה לכבוד יום זכויות האדם
פיתוח: דרורה נגב
שכבת גיל: לכיתות בית הספר היסודי : ג'- ד'; בחלק ב': ה'-ו'
משך השיעור: שעת לימודים אחת עד שתי שעות (בהתאם להחלטת המורה).
רציונאל למורה: ציון "יום זכויות האדם הבינלאומי" מזַמן עיסוק ודיון בהיבטים של שוויון;הגברת הרגישות החברתית של התלמידים. השיעור דן בעקרונות השוויון.
רצף בתוכנית הלימודים: "מולדת, חברה ואזרחות"- ציר: אנחנו אזרחים במדינת ישראל, מודולה א': אני וזולתי, מודולה ב': מי הם האזרחים והתושבים במדינת ישראל, מודולה ו': איך ראוי להתנהג כחברים בחברה וכאזרחים במדינת ישראל.

מטרות תוכן:
- התלמיד יכיר את המושגים זכויות אדם, שוויון
-  התלמיד יפתח רגישות כלפי הזולת ויכיר בזכויותיו של כול אדם לכבוד
-  התלמיד יפעל לכך שכול התלמידים יזכו לשוויון ולכבוד
נלווית כרזה: כרזת משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית והאגודה לזכויות האזרח בישראל, בנושא "יום זכויות האדם" 10.12.2013
מושגים: זכות, שוויון, בני אדם, כרזה, כבוד
מיומנויות חשיבה: השוואה בין  אפשרויות שונות, ניתוח והסקת מסקנות, אוריינות: עיבוד מידע, ניתוח נתונים, הצגת ממצאים, שימוש במספר סוגי מידע: טקסט/תמונה, העברת מידע.
ערך מוסף להוראה- הנעה ללמידה, המחשת תופעות, שיח ודיון להעצמת חשיבה, מענה לשונות.

תיאור מהלך ההוראה: המורה תקרין על גבי הלוח את הכרזה לכבוד "יום זכויות האדם".
התלמידים ינתחו את הכרזה. מומלץ לעבוד על פי עקרונות מדרש תמונה:
א. המורה: תארו מה רואים בתמונה?
ב. המורה: שואל שאלות על התמונה שמטרתן להעלות סיבות, מסקנות, תוצאות מתוך עולמנו של הלומד.
ג. המורה: שואל שאלות שמטרתן לחבר את הגלוי והסמוי בתמונה.
בשלב הבא: התלמידים יבחנו את איכות הכרזה, יגדירו קריטריונים במטרה ליצור כרזה משלהם.
מקורות למורה:

שוויון- ויקיפדיה ; הגדרה - מטח;

 

ספרי לימוד:
"מולדת חברה ואזרחות"- לחיות יחד בישראל- כיתה ב' - עמ' 42- שוויון במשפחה.
לחיות יחד בישראל - כיתה ג' - הזכות לשוויון - עמ' 26.
לחיות יחד בישראל - לכיתה ד'- מגילת העצמאות - עמ' 42; חלוקת תפקידים במשפחה - עמ' 50-51; חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות- עמ' 52.
אתר אורט, אולפנית טבריה: מהי כרזה איכותית, (ראה נספח).
עוזני אביה, "מתיאור לסיפור דרך מדרש תמונה", מאמר.

 

מהלך השיעור

לפני השיעור יש לשכפל את הכרזות בשחור- לבן כמספר התלמידים בכיתה.
עזרים: מחשב, מקרן
פתיחה: נגדיר את המילים שוויון, זכויות אדם, כרזה \פוסטר
אפשר לעשות שימוש במילון: מילון מורפיקס, walla מילון, מילוג
הסבירו במילים שלכם מה ההגדרה לכול מושג.


גוף השיעור:

חלק א'

ניתוח הכרזה (המורה מקרינה את הכרזה על גבי הלוח).

א. המורה שואלת שאלות להבחנה בפרטים:
תארו מה רואים בתמונה?  (לדוגמא: דמויות, רקע, צבעים, צורה- איסוף נתונים).

 

ב. שאלות שמטרתן לעלות השערות, סיבות, תוצאות ומסקנות מתוך עולמו של הלומד:
(לדוגמא: התייחסות להתרחשות בתמונה, הצבת הדמויות בתמונה, למה הן נראות בגדלים שונים, בצבעים שונים? מדוע הרקע שחור? למה הדבר מרמז? מה עושות הדמויות? האם הן נותנות ידיים? מה זה מסמל? בינם לבין עצמן, מדוע הדמויות חסרות זהות- אין להן פנים? מדוע כולן דומות אחת לשנייה?)

 

ג. שאלות קשר שמטרתן לחבר את מה שגלוי ומה שסמוי בתמונה:
(לדוגמא: איזו תחושה, הרגשה יוצרת בכם הכרזה? האם זוהי כרזה עליזה/ עצובה/
מה הם המרכיבים בכרזה התורמים לתחושות אלה? מה נושא הכרזה? מה מצויר בה?
מהי כותרת הכרזה? מה הוא המידע שמצוי בכרזה?
באילו שפות רשום הטקסט בכרזה? מדוע? מה הוא המסר ברישום זה?
מדוע בחר הצייר לצייר דווקא באופן הזה את ה"שוויון" בין בני האדם? אילו צבעים מודגשים? מדוע?(תשובה אפשרית: לצורך ההבלטה), באיזה סמלים עושה הצייר שימוש? מדוע?)

 

הכיתוב:  כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם. כולם חוננו בתבונה ובמצפון, לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה. (ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, סעיף א')

 

בשלב ראשון יש לפרש את המילים במשפט. לשאול מה כוונתו של המשפט.
(חשוב להדגיש שהיחס לכול בני האדם גם אם הם שונים מאתנו צריך להיות הוגן).
המורה: מבקשת מהתלמידים לתת דוגמאות מתי, באילו מצבים והזדמנויות צריך להתייחס לכול הילדים ולכול המבוגרים בצורה הוגנת.

 

(לדוגמא: במצבים בהם יש קבוצות שונות כמו: בנים ובנות, צעירים וקשישים, וותיקים וחדשים, עולים חדשים ומהגרים, יהודים ולא יהודים, רזים ושמנים, ילדים נכים ובעלי צרכים מיוחדים, ועוד).

 

חלק ב':

התלמידים ינתחו מה הופך כרזה לאיכותית.
המורה תרשום על גבי הלוח רעיונות שהופכים כרזה לאיכותית.
(לדוגמא: אסטטית, עושה שימוש בסמלים, מעבירה מסר ברור, משתמשת במשפט מנצח- ראה נספח).

 

התלמידים יבחנו את הכרזה: האם הכרזה עומדת בקריטריונים והיא כרזה איכותית?
שאלות לדיון: האם הכרזה מוסרת מסר ברור?
מה תחושת הצופים בה? הכרזה מעניינת?
באמצעות אילו מרכיבים יוצרי הכרזה מעבירים את המסר (מעגלים- מה הם מסמלים? דמויות כלליות לא מזוהות, אוחזות  ידיים, דמויות בכול מיני צבעים, בכול מיני גדלים, קרובים, רחוקים – תחושת פרספקטיבה, מה מסמל רקע שחור, סמל השוויון = בצבע בולט, ועוד).
ילדים צעירים יכולים לצבוע את הכרזה הלא צבעונית.
ילדים בוגרים ייצרו כרזה חדשה משלהם המעבירה מסר בנושא שוויון זכויות. 
אפשר להציב את הכרזות בתערוכה, ולצרף כותרת והסבר כתוב לכול כרזה.
כול תלמיד יסביר מה בחר לצייר ובאילו אמצעים השתמש בכרזה שיצר.

 

סיכום: דיון בלקחים שלמדו במהלך השיעור. הבאת דוגמאות מחיי הכיתה, ומחיי הילדים. כיצד כול אחד מן התלמידים ינהג כלפי חבר לא מקובל בכיתה?
רפלקציה: מה אהבת בשיעור? מה עזר לך להבין את המושגים בהם עסקנו בכיתה? מה יגרום לך לשנות את התנהגותך כלפי השונים בחברה? כיצד תנהג במי ששונים ממך?
מטלת בית: כול תלמיד ירשום רשימה של קבוצות בחברה הזקוקות לשוויון, להגנה, להתנהגות מכבדת.
התלמיד ירשום מה היא משמעותה של התנהגות מכבדת, וייתן לפחות שתי דוגמאות להתנהגות כזו.

 

חלק ג':

שכבת גיל: ה'- ו'
מקורות: אתר "זכותי לדעת"- חוק שיווי זכויות - קטע מידע.
ההכרזה לכול באי עולם בדבר זכויות האדם- ויקיפדיה; נוסח ההכרזה - מטח.
המכון הישראלי לדמוקרטיה.
אתר בין הצלצולים - שוויון בין שונים - פעילות; כבוד האדם - פעילות; הזכות לכבוד- פעילות.
מטח- הילקוט הדיגיטלי- גזענות במגרשי הכדור רגל- פעילות; הזכות של תושבי מזרח ירושלים לחיות בעיר נקייה- פעילות;  הפליה במועדונים- פעילות.
מהלך השיעור דומה בתחילתו: שלב ראשון: דיון במושגים, שלב שני: צפייה בכרזה וניתוח ראשוני. ניתוח הכיתוב על גבי הכרזה והבנתו.
שונה- בשלב השלישי: התלמידים (ולא המורה) יעלו רעיונות מה הופך כרזה לאיכותית.
שלב רביעי: התלמידים ינתחו את איכותה של הכרזה, ואת רכיביה.
שלב חמישי: התלמידים ייצרו כרזה יוסיפו לה הסבר, וייצרו תערוכת כרזות.
שלב אפשרי נוסף: התלמידים יבחנו וינתחו אירועי מקרים בקבוצות ויציעו כללי התנהגות בהתאם לאירוע שבחנו.

 

מהלך השיעור

שלב ראשון:
ניתוח מושגים. (כנ"ל)


שלב שני:
ניתוח הכרזה בהתאם לכללי מדרש תמונה. (כנ"ל) מדוע בחר הצייר לצייר דווקא באופן הזה את ה"שוויון" בין בני האדם? אילו צבעים מודגשים? מדוע? באיזה סמלים עושה הצייר שימוש? מדוע? וכו'.

 

הכיתוב:  כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם. כולם חוננו בתבונה ובמצפון, לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה. (ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, סעיף א')

 

בשלב ראשון יש לפרש את המילים במשפט. לשאול מה כוונתו של המשפט.
לכיתה: הביאו דוגמאות לצורך בשימוש במצפון בהתייחסות כלפי בני אדם שונים. חפשו דוגמאות מן העיתונות ומאתרי אינטרנט חדשותיים לשימוש בחוסר מצפון, או להתייחסות נכונה באירועים שונים.

צרו קולאז' בעזרתם של הכותרות שאספתם.
אפשר לקרוא את ההכרזה בשלמותה ולפרש אותה (נוסח ההכרזה- מטח).

 

שלב שלישי:
המורה: אנו מעוניינים ליצר כרזה חדשה שתסמל את שוויון הזכויות בין בני האדם. מה לדעתכם הופך כרזה לאיכותית?
(התלמידים יציינו. לדוגמא: אסטטית, עושה שימוש בסמלים, מעבירה מסר ברור, משתמשת במשפט מנצח- ראה נספח)
 התלמידים יציעו נושאים לכרזה העוסקת בשוויון זכויות וייצרו כרזה.
אפשר לעשות שימוש בכלי ממוחשב ליצירת הכרזה:
גלוגסטר- http://www.glogster.com/  (הנחיות לעבודה באתר glogster)
הרחבה: דיון בקבוצות באירועי מקרה.
מקור אפשרי- "לחיות יחד: שומרים על זכויות" - הזכות לשוויון- עמ' 28- 33
                                                                 - חרם האוטובוסים- עמ' 39

 

פירוט: עמ' 28 - ילדים עם מוגבלויות, עמ' 29- דוגמאות להפליית נשים, גברים, עמ' 30- מוגבלות בשמיעה, ראייה, נגישות, עמ' 33- שוויון לנשים, עמ' 39- שוויון בין גזעים.
כול קבוצה תנסח הוראות התנהגות לקידום השוויון כלפי בני האדם.
התלמידים ירשמו את הכללים שכתבו על גבי כרזות ויתלו על גבי קירות בית הספר.
כול תלמיד יבחר נושא אותו יטפח בכיתה, בבית, בחצר בית הספר, בשכונת המגורים.
התלמיד יכין דיווח מה המצב בנושא אותו בחר לקדם. התלמיד יכין 'דרך פעולה' כיצד הוא מעוניין לקדם את הנושא ולשפר את היחס בתחום הנושא שבחר (לדוגמא: נגישות לבעלי מוגבלויות, יחס לעולים חדשים, יחס ללא יהודים, יחס לקשישים, יחס לבעלי מוגבלויות- ילדים בעלי פיגור, נכים, וכדומה)
התלמיד ידווח למליאה: לאחר מספר שבועות מה עשה כדי לקדם את הנושא אותו בחר. ניתן לבצע בזוגות.
העשרה: צפייה בסרטון באנגלית (מומלץ בשיעור אנגלית). המורה תעצור את הסרטון והתלמידים יתרגמו ויפרשו מילים המופיעות בסרטון (4:32 דקות).

כול תלמיד יבחר מושג המופיע בסרטון וייצר כרזה להדגשת המושג שבחר.
סיכום: בשיעור זה עסקנו בנושא השוויון בין בני האדם ומתן כבוד לכול אדם באשר הוא אדם.
באילו אירועים תוכלו להתערב ולמנוע מצב של אי מתן כבוד או חוסר שוויון? בכיתה, בבית הספר, בשכונה?
ראו המלצה לשיעורי בית בחלק א'.
(נלווה נספח)

 

נספח: (מתוך אתר אורט, אולפנית טבריה)

כרזה

מטרתה של כרזת פרסומת להעביר מסר לציבור.
הכרזה מורכבת משני חלקים עיקריים:
1. מסר מילולי - המורכב בדרך כלל מכותרת וסיסמה. לפעמים הסיסמה מהווה את הכותרת.
סיסמה - משפט קצר וקליט המביע את המסר בשפה פשוטה וקליטה.
2. מסר חזותי - ציורים, תמונות או איורים התומכים במסר המילולי.
בנוסף מופיעה בכרזה בדרך כלל גם הפנייה למעביר המסר: שם, לוגו, כתובת וטלפון.


עקרונות ליצירת כרזה טובה ונכונה:

המסר
בראש ובראשונה יש להגדיר מהוא בדיוק המסר אותו אנו רוצים להעביר ולאיזה קהל יעד אנו פונים.
על המסר להיות חד וברור, כך שהמתבונן יבין ואף יפנים אותו בהסתכלות ראשונה.


הסיסמה
סיסמה  אמורה להעביר את המסר בצורה קלה וקליטה. חשוב שהמסר יובן אך גם חשוב שהוא יישאר בזיכרון המתבונן.


סיסמאות קליטות ניתן ליצור ע"י לדוגמא:
שימוש בחרוזים
שימוש בשורה משיר ידוע
שימוש בטקסט ידוע ומפורסם
שימוש בהומור
שימוש בכפל משמעות


בולטות
על הכרזה להיות בולטת כך שתמשוך את המתבונן. יש לקחת בחשבון את עומס הפרסום להם חשוף הציבור ולכן צריך למצוא פתרון שיבליט את הכרזה וייתן לה יתרון.
כיצד יוצרים בולטות? ניתן ליצור בולטות ע"י לדוגמא:
שימוש בתמונה מעניינת ואף פרובוקטיבית, שילוב "לא הגיוני" של תמונות שיוצר אמירה מעניינת, שימוש בצבעים לא שגרתיים כגון נגטיב, שימוש בטיפוגרפיה נכונה.

 

מדרש תמונה:
כישורים נדרשים בתיאור של עצמים, דמויות, פעולות וסיטואציות

 

1. התבוננות והסתכלות, קשב ומיקוד
2. איסוף וטיפול בפרטים
3. השוואה
4. הבחנה בין עיקר לטפל, בין דמות לרקע
5. בחירה
6. דיוק במילים
7. שימוש במשפט תקין תחבירית
8. גיוון בתיאור וביטוי מקורי
9. הנפשה והאנשה
 

 

 סקיצה סופית - הזכות לשוויון - דצמבר 2013- תשע'ד

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  25/08/2017