education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים ב"מולדת, חברה ואזרחות"
כיתות ב' - ד'
 
 

 

תוצאת תמונה עבור אוח משרד החינוך  תיק תכנית הלימודים לעובדי ההוראה

 

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת למורים המלמדים מולדת חברה ואזרחות ולמדריכים ומנחים בתחום. יחד עם זאת ימצאו בה עניין מורים ומדריכים המלמדים ומנחים תחומי דעת אחרים בבית הספר היסודי ויוכלו ליצור אינטגרציה ושילובים בין התכניות השונות.

 

 

להלן קובצי התכנית:

 

 מבוא

 

 חלק ראשון: התפיסה הרעיונית

מטרות, עקרונות, תחומי הדעת

 

 חלק שני: מבנה התכנית

צירי האורך והמודולות הבונות אותם

הציר  – לחיות בסביבות משתנות

                                    הציר – אנחנו אזרחים במדינת ישראל

                                    הציר – משפחות ויישובים בראי תולדות ארץ ישראל

                                            מסלול א'

                                            מסלול ב'

                                            מסלול ג'

                                   מיפוי המודולות בצירים לפי דרגות הכיתה

 

 חלק שלישי: הערכה משולבת בהוראה-למידה

 

 חלק רביעי: תדריך יישומי לבניית תכנית הוראה בית ספרית

                                  הצעה לארגון רצף יחידת הוראה למידה לכיתה ב'

                                  הצעה לארגון רצף יחידת הוראה למידה לכיתה ג'

                                  הצעה לארגון רצף יחידת הוראה למידה לכיתה ד'

                                  רקע עיוני למורים

                                  רשימה ביבליוגרפית

 

 

 

 מה בתכנית?

 

 

הסיבות לכתיבת התכנית, הרעיונות המרכזיים והמטרות, מבנה התכנית – שלושה צירים היוצרים את השלם, התכנים המרכזיים והשילוב ביניהם, הערכה כחלק בלתי נפרד בהוראה-למידה, התדריך היישומי ככלי לבניית יחידות הוראה-למידה-הערכה אינטגרטיביות.

 

 

 משפחות ויישובים בראי תולדות ארץ ישראל

 

  

 

לכל קבוצה בחברה הישראלית יש זכות לספר את הסיפור (ההיסטורי) שלה. הקבוצות האחרות ילמדו את הסיפור שלהן ולצדו את הסיפור של האחרים.

גישה זו מבוססת על העיקרון "מכנה משותף לצד ייחודיות" המוצג בתכנית הלימודים.

 

 

 הוראה - למידה - הערכה

 

 

 

דו"ח מחקר והערכה:

ניתוח התכנית מהיבטים של הוראה-למידה –הערכה.

תכנית הלימודים החדשה "מולדת, חברה ואזרחות"
עמדות ותגובות בשלוש מסגרות למידה
 

מחקר ההערכה לבחינת תגובות ועמדות כלפי תכנית הלימודים החדשה "מולדת, חברה ואזרחות" נערך במסגרת שורת מחקרי הערכה שעושה מכון הנרייטה סאלד עבור האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך. מחקרי ההערכה נועדו לשמש את האגף בתהליך הפיתוח של תכניות לימודים ושל פריטים לימודיים מסוגים שונים ובהטמעתם המבוקרת שנעשית בתהליך הדרגתי למן דרג הפיקוח ועד המורה הבודד.

 

 לדו"ח המלא

 

 

 
חברי הועדה
 

התכנית חוברה על ידי ועדה שמינה מר משה אילן, מנהל האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

(עד אפריל 2001), ואלה הם חבריה:

 

פרופ' נעמה צבר בן יהושע - יושבת ראש הוועדה, אוניברסיטת תל אביב, תכנון לימודים

פרופ' משה זילברשטין - יושב ראש עמית, אוניברסיטת תל אביב, תכנון לימודים

זיוה מימוני - מרכזת הוועדה, האגף לת"ל, מולדת חברה ואזרחות, מ"מ

חנה אדן - האגף לת"ל, מרכזת אשכול חברה

חגית אהרונוף - האגף לת"ל, מולדת חברה ואזרחות, ממ"ד

סעיד ברגות - המזכירות הפדגוגית, האגף לת"ל, מפמ"ר אזרחות והיסטוריה בביה"ס הערבי

דורית דימון - האגף לחינוך יסודי

יצחק הינברגר - המזכירות הפדגוגית, מפמ"ר גאוגרפיה

פרופ' יואב ויזל - אוניברסיטת תל אביב, אקולוגיה

פרופ' עזיז חיידר - האוניברסיטה העברית, סוציולוגיה

פרופ' משה ליסק - האוניברסיטה העברית, סוציולוגיה

מלכה כ"ץ - האגף לת"ל, היסטוריה ממ"ד

פרופ' אבינועם מאיר - אוניברסיטת בן גוריון בנגב, גאוגרפיה

דר' נילי מארק - אוניברסיטת תל אביב, כלכלה

דר' מרדכי נאור - אוניברסיטת תל אביב, היסטוריה

טובה נחום - מנהלת בית הספר יצחק שדה, בת ים

רבקה עמיעד - האגף לת"ל, מולדת חברה ואזרחות, ממ', מפקחת על המקצוע (עד אוגוסט 2000)

פרופ' מרדכי קרמניצר - האוניברסיטה העברית, המכון הישראלי לדמוקרטיה, אזרחות

חיה רגב - האגף לת"ל (עד 1999)

דר' יהושע רוזנברג - האגף לת"ל והמינהל לחינוך דתי

חנה שפיר - המזכירות הפדגוגית, ממלאת מקום מפמ"ר ללימודי אזרחות

 

כתיבת התכנית ועריכתה: זיוה מימוני, רבקה עמיעד

 

השתתפו בדיוני ועדת התכנית בשלבים שונים:

דר' אמל ג'מאל - אוניברסיטת תל אביב, מדעי המדינה

שרה וידר - המזכירות הפדגוגית, מפמ"ר להיסטוריה, ממ"ד

מתי חי - המינהל לחינוך ערכי

מיכאל ירון - המזכירות הפדגוגית, מפמ"ר להיסטוריה, ממלכתי

 

קריאה והערות:

נאוה סגן, מנהלת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים (ממאי 2001)

צופיה יועד, סגנית מנהלת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

ורדה אשכנזי, האיל בדר, רונית בן אריה, רחל גרבר, מינה הוכברג, דרורה ועדיה, חנה לביא,

חוולה סעדי, ד"ר פנינה שירב, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

מדריכים (יהודים, ערבים ודרוזים) למולדת חברה ואזרחות במחוזות, הדרכה במחוזות

 

הערכת התכנית:

רוני גריסק, ד"ר רות רז: הערכה ומחקר, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

השתתפו בהערכת התכנית צוותי מורים ומנהלים מבתי הספר : אפרתה, ממ"ד, ירושלים;

פסוטה, ערבי, פסוטה, פסגת זאב, ממ', ירושלים; שקד, ממ', רעננה.

 

עריכת הלשון: עטרה סמואל

עיצוב גרפי: ציפי פסחוביץ, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

ביצוע גרפי ולוחות: ארט פלוס, ירושלים

 

ייעוץ בענייני החברה הבדווית: ד"ר יוסף בן דוד, מכון ירושלים לחקר ישראל

פ כל הזכויות שמורות למשרד החינוך

"מעלות" הוצאת ספרים בע"מ

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  09/02/2018