education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תכנית לימודים מותאמת
 

 

המסמך שלפניכם מכוון ליצירת התאמה בין תכנית הלימודים במולדת, חברה ואזרחות לכיתות ב'-ד' לבין מספר השעות העומדות בפועל לרשות המורה המחויב להוראה משמעותית מעמיקה ופעילה, הוראה המרחיבה דעת, מחנכת לערכים, מקדמת חשיבה ומעוררת סקרנות.

 מסמך התכנית

 


 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  08/11/2017