education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
האזרחות בתכנית הלימודים
 
 
תרומת האזרחות בתכנית הלימודים - הלכה ומעשה
כתבה: זיוה מימוני
 

מבוא

סדנה זו מציגה דוגמה לקריאה ולניתוח של תרומת האזרחות בתכנית הלימודים.

אין פירוש הדבר שתחום זה יילמד באופן נפרד.

כדי ליצור את האינטגרציה בין התחומים יש לערוך הבחנה מקדימה לכל אחד מהמרכיבים,  ורק אחר כך לשלב ביניהם על פי ההקשר הרלוונטי (התאמה לאוכלוסיית היעד, התאמה לנושאי הלימוד).

עבודת צוות: מומלץ למורים ללמוד את התחום ולהתנסות בסדנה בצוות.

ההנחיות המובאות כאן מיועדות לפעילות בצוות לומד. מודל זה ראוי שיועבר לכיתת הלומדים.

 

תחום האזרחות הוא אחד ממרכיבי תכנית הלימודים למולדת חברה ואזרחות והוא נגזר מהמסמך "להיות אזרחים חינוך לאזרחות לכלל תלמידי ישראל", המכונה בשם דו"ח קרמניצר, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, 1996.

 

"במסגרת תכנית הלימודים מתייחסים בעיקר לשני ערכים הומניסטיים ודמוקרטיים המתמקדים:

 1. בזכויות האדם, בזכויות ובחובות של האזרחים במדינת ישראל
 2. ביסודות של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית". 

 

(מתוך תכנית הלימודים מולדת חברה ואזרחות, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך תשס"ג,  עמ' 49).

 

מטרות הסדנה:

 1. להכיר ולהבין את תחום האזרחות שבתכנית הלימודים: רעיונות וערכים מרכזיים ומושגי יסוד;
 2. לבחון את מטרות החינוך לאזרחות במסגרת התכנית;
 3. לבחון במודולות את התכנים המבטאים את תרומת האזרחות: התאמה  לדרגות הכיתה, הלימה למטרות, למושגים, לרעיונות ולאבני היסוד;
 4. לבחון ולהעריך את ההצעות ליישום  בתדריך היישומי בהתאמה לכיתתך או לבית הספר שלך: בהלימה למטרות התכנית, לאבני היסוד ולתכנים שבמודולות בשילוב עם תחומי דעת אחרים, על פי עקרון האינטגרטיביות בתכנית;
 5. להציע משימות הוראה-למידה-הערכה לכיתתך ולקהילת בית הספר.

 

 

 

חלק ראשון:

ערכים ורעיונות הומינסטיים ודמוקרטיים בתכנית הלימודים

 

"זכויות האדם הן ערך הנובע מגישה הומניסטית (שהחלה להתגבש במאות ה 17 18), הרואה בפרט את המרכיב העיקרי של החברה: האדם הוא הבסיס שהחברה והמדינה מושתתת עליו, הוא אוטונומי וחופשי, על כן הכרח לשמור ולהגן על חירויותיו וזכויותיו

הזכויות הטבעיות הן הזכות לחיים, לחירות, לשוויון, לכבוד, לקניין ולהליך הוגן".

 

(מתוך להיות אזרחים במדינת ישראל, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך, תש"ס, עמ' 131).

 

 1. זכויות האדם וזכויות האזרח והחובות של האזרחים בישראל,  כפי שמוצגים בתכנית הלימודים מולדת חברה ואזרחות

1.1  משימה בזוגות: הלומדים יספרו על זכות אחת שהיו עדים להפרתה, או שנפגעו מכך  שזכותם הופרה.  אפשרות אחרת: הלומדים יקראו את הדוגמאות המוצגות להלן:

 

תיאורי המקרה המובאים כאן מדגימים כיצד אפשר להמחיש את הסוגיה "זכויות אדם" בבית הספר.

מוצע לקרוא את התיאורים עם התלמידים, או לחבר תיאורים המתאימים לאוכלוסיית הלומדים וליישוב.

 

הפעילות:

א. תנו שם לכל תיאור מקרה.

ב. הסבירו אילו זכויות הופרו?

ג. כיצד ניתן למנוע פגיעה בזכויות שהופרו?

ד. מה החברה יכולה לעשות כדי למנוע פגיעה בזכויות אדם?

ה. מה כל אחד מאיתנו יכול/ה לעשות כדי למנוע פגיעה?

 

תיאורי מקרה המדגימים הפרת זכויות אדם

הערה: כל השמות והמקומות בדויים.

 

תיאור מקרה א:

משפחת מנור חזרה לביתה ומצאה שגנבים פרצו לבית בהיעדרה וגנבו תכשיטים, מכשירי חשמל ואף הרסו חלק מהרהיטים.

 

תיאור מקרה ב':

רות ק. כתבה ספרים להכנה לבגרות במקצוע ספרות. לתדהמתה היא גילתה שד"ר מ.נ מאוניברסיטה ידועה פרסמה ספר להוראת הספרות לסטודנטים המשלימים בגרות ובו הופיעו קטעים רבים מהספר שהיא כתבה.

  

תיאור מקרה ג':

משרד עורכי דין ידוע פרסם מודעת "דרושים" לשתי משרות פנויות. הם מציינים שחשוב שלמועמדים יהיה ניסיון של שלוש שנים וציונים גבוהים בבחינות לשכת עורכי הדין.

יעל א. הצטיינה בבחינות הלשכה ויש לה ניסיון של שמונה שנים בעבודה. היא נדחתה ללא הסבר. לעומתה  דן. פ התקבל, על אף העובדה שציוניו נמוכים משל יעל והוא סיים את לימודיו רק לפני שנתיים.

 

תיאור מקרה ד':

משה, נכה המסתייע בכיסא גלגלים, קנה כרטיס להופעת אמן ידוע. הוא הגיע לאולם המופעים, אך נבצר ממנו להיכנס לאולם, משום שדרכי הגיש לאולם הן רק באמצעות מדרגות.

 

תיאור מקרה ה':

מדי פעם טלי, תלמידת כיתה ה' מגיעה לבית הספר עם סימני מכות על פניה וידיה. לחברתה רינת היא סיפרה את האמת: אביה מכה אותה כאשר הוא כועס.

 

תיאור מקרה ו':

בכיתה ד' יש שני ילדים שמציקים לרון  בשל היותו ילד שמן.

רון מפחד להיות בכיתה לבד ואף התחיל להחסיר שיעורים.

 

1.2  עיינו בתרומת האזרחות שבתכנית.

            כיצד מוצע להתייחס לזכויות אדם ולזכויות אזרח ולחובות של האזרחים 
            בישראל? באילו 
הקשרים?

1.3  הביאו דוגמאות מכלי תקשורת, שבהן מדווחים על הפרת זכויות אזרח או זכויות אדם.

1.4  קריאת הידיעה העיתונאית תיעשה על פי הכללים המוצעים בתכנית לחינוך לשוני.

1.5  באיזה אופן הדברים שנכתבו בעיתון יכולים לסייע בהבהרת ערכים של זכויות האדם בבית הספר? ובהקשר לתכנית הלימודים?

1.6  בחרו בהיגד אחד (מתרומת האזרחות)  ובדקו: באיזה אופן הדברים מתקשרים למה שהצגתם בתחילת המפגש (הסיפור האישי או תיאורי המקרה? 

1.7  יש האומרים שהרעיונות והערכים המובאים בתרומת האזרחות בתכנית הם ברמה גבוהה לילדים בכיתות ב'-ד'. מהי עמדתך? אם את/ה מקבל/ת הנחה זו, כיצד תלמדו אותם ברמה המתאימה לתלמידי כיתות ב' – ד'?

 

 

2. מטרות תכנית הלימודים -  הביטוי של הערכים והרעיונות מתרומת
    האזרחות

  

2.1  עיינו במטרות התכנית.

2.2  אילו מטרות משקפות את הרעיונות והערכים מתרומת האזרחות? תוכלו לארגן את הפרטים בטבלה כגון זו:

 

הערך, הרעיון, המושג

המוקד והמטרות 

עמדת המורה: הסכמה, הסתייגות, דחייה

דוגמה ליישום בכיתה

דוגמה:

הזכות לשוויון

 

1.      מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית
1.5, 1.6,

2.      מכנה משותף לצד ייחודיות
2.5, 2.8,

 

 

דיון לגבי שוויון הזדמנויות בבית הספר: יש תלמידים המשתלטים  על מגרש המשחקים בשעת ההפסקה ואחרים לא יכולים לשחק.

הצעות לפתרון ויישומן.

 

2.3  סיכום: באיזו מידה המטרות משקפות את הערכים והמושגים מתחום האזרחות ( רחב / חלקי /מספיק)?

 

חזרה

 

חלק שני:

הביטוי היישומי בתכנית הלימודים

1      התכנים המוצגים במודולות  בציר -  אנחנו אזרחים במדינת ישראל

1.1  עיינו בציר אנחנו אזרחים במדינת ישראל.

1.2   במבוא נאמר: "המודולות שבציר זה מציעות רעיונות שיש להם ביטוי ערכי והתנהגותי

     למשמעות המושג אזרחים במדינת ישראל". מצאו לכך סימוכין וביטוי במודולה א
     - אני וזולתי הדגימו.

1.3  אילו מטרות ממטרות התכנית מיושמות במודולה א'? הדגימו.

1.4   עיינו בכל המודולות ובחנו כיצד נבנה הערך - זכויות אדם וזכויות אזרחיות? הדגימו.

      תוכלו להציג זאת בטבלה המראה את ההתפתחות מכיתה ב' לכיתה ד'  בכל מודולה, למשל:

הזכות

המודולה

 

סעיפים לכיתה ב'

סעיפים לכיתה ג'

סעיפים לכיתה ד'

לחיים ולשלמות הגוף

 

אני וזולתי

 

2. מה עושים כאשר יש ביטויי אלימות? כיצד שומרים על הזכויות

2. מה עושים כאשר יש ביטויי אלימות? כיצד שומרים על הזכויות

לכבוד

 

 

 

 

לקניין

 

 

 

 

לשוויון הזדמנויות

 

3.2 באיזו מידה יש התייחסות שווה לילדים שונים?

 

 

 

1.5  מה דעתך על המסגרת המוצעת בתכנית הלימודים? האם היא מקובלת עליך? האם היא ניתנת ליישום בכיתתך? אם כן, כיצד?

 

2.      יישום הרעיונות והערכים מתחום האזרחות בתדריך היישומי

2.1  עיינו בתדריך היישומי: תרגום יחידת הוראה-למידה לפעילויות לימודיות לכיתה ד.

2.2  עיינו בהצעות הדנות ביישום הרעיונות, הערכים והמושגים מתחום האזרחות ובדקו:

 • האם יש מענה לרעיונות, לערכים ולמושגים שהוצגו בתרומת האזרחות?
 • האם הן מתאימות לבית ספרכם? אלו כן? אלו לא?
 • הציעו מה לשנות/ להוסיף/ לבטל.

 חזרה

 

"האדם המאושר הוא זה שאינו נדרש לשלוט או לציית, בכדי לזכות בהכרה"

ניטשה

 

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  08/11/2017