education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
מה צריך לשלוח, למי לשלוח, ומתי ?
 

הטופס

עד מתי

למי

טופס קליטה מורה חדש/ה במדעי החברה

סוף חופשת סוכות

מדריכים מחוזיים

טופס הצעה לכתיבת עבודה (יחידה חמישית) במדעי החברה במקצוע

15 בנובמבר

בסוציולוגיה - מדריכים מחוזיים; ביתר המקצועות - מדריכים ארציים

טופס מרוכז-עבודות מחקר ביחידה החמישית במדעי החברה

15 בנובמבר

בסוציולוגיה - מדריכים מחוזיים; ביתר המקצועות - מדריכים ארציים

טופס משוב בוחן ביחידה החמישית

15 ביולי

בסוציולוגיה - מדריכים מחוזיים; ביתר המקצועות - מדריכים ארציים

משוב על הבחינה בעל-פה ביחידה החמישית

15 ביולי

בסוציולוגיה - מדריכים מחוזיים; ביתר המקצועות - מדריכים ארציים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/12/2016    

עדכוני rss