education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
70 שנה למדינת ישראל
 
 

בשנה הקרובה תחגוג מדינת ישראל שבעים שנות עצמאות. הציר המארגן יהיה "חוקרים את העבר, מוקירים את ההווה, חוזים את העתיד". על כן מומלץ כי ביצוע הפעילויות השונות יתמקד, במידת האפשר בהצגת הנושא בעבר, בהווה תוך חשיבה על העתיד הפעילויות המוצעות תתבצענה בכל דרך שבה יבחר המורה לתת דגש לנושא זה . דהיינו: בתהליכי ההוראה-למידה השוטפים בכיתה או כשילוב בתהליכי ההערכה הפנימיים. העיסוק בנושא המוצע יתבצע על בסיס תיאוריות ומושגים שנלמדו בתחום הדעת.

 

 • שבעים שנה למדינה: הדגשים במדעי החברה

   

 • מערכי שיעור בנושא 70 שנה למדינה:
 • עיירות פיתוח מערכי שיעור בסוציולוגיה
 • פרשת אליס מילר
 • תמונה ישראלית - מחאה חברתית, מחאת הקוטג'
 • מחאה חברתית 2011
 • תמונה ישראלית - אירועי ואדי סאליב
 • חתן פרס נובל בכלכלה, פרופסור דניאל כהנמן
 •  
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  10/09/2018    

  עדכוני rss