education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
שאלות עמ"ר
 

למידה משמעותית מתרחשת כאשר יש מפגש עמוק בין התוכן הנלמד לבין עולמו הפנימי של הלומד. הדבר בא לידי ביטוי בתחושת המעורבות, הרלוונטיות והערך של הלמידה. מאחר שהלמידה וההוראה מושפעות גם מאופני ההערכה- חשוב להתאימם לאופי השיח המתבקש בכיתה

מתוך חוברת שאלות עמ"ר

שאלות עמ"ר הינן שאלות המשלבות/המתמקדות ב:

ערכים - בחירה ערכית או ערך ללומד ולחברה
מעורבות - נושאים אקטואליים והעולים על סדר היום החברתי
רלוונטיות לחיי התלמידים.

בקבצים המצורפים מאמרים וחומרים בנושא העמ"ר ודוגמאות לשאלות בגרות המשלבות תוכן ושאלות עמ"ר.

אתם מוזמנים לעשות שימוש בחומרים השונים ובשאלות אלו ולשלבן בתהליך ההוראה בכיתה, במסגרת הנושאים המתורגלים בחלופות בהערכה ובשאלות הבחינה.

בהצלחה!

עדה ספיר מדריכת ערכים במדעי החברה
וצוות ההדרכה הארצי והמחוזי

 

שאלות עמ"ר במדעי החברה

התאמת שאלות בגרות למטרות למידה

שאלות עמ"ר לדוגמא במקצועות שונים

מחוון מקוצר למורה להוראה איכותית

שאלות עמ"ר מזכירות פדגוגית

סדנא שאלות עמ"ר במדעי החברה

שאלות עמ"ר כלכלה

שאלות עמ"ר מדעי המדינה

שאלות עמ"ר פסיכולוגיה

שאלות עמ"ר סוציולוגיה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/09/2018    

עדכוני rss