education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
יחידת חקר - יחידה חמישית
מהי יחידת החקר ?
 

"מדעי החברה מבקשים למצוא סדר או חוקיות בתופעות באמצעות התבוננות זהירה, מדידה, מציאת קשרים בין תופעות ובניית תיאוריות ובדיקתן.

 

גילו הצעיר של התחום ומורכבותו אינם צריכים לעמוד בדרכו. להיפך, ישנם תחומים רבים שלא נחשפו עדיין והם מהווים קרקע בתולה לעבודת מחקר מדעית פוריה ומצליחה"

 

(רות בייט מרום. שיטות מחקר במדעי החברה 1990)

 

 

התלמידים הלומדים במסגרות השונות של מדעי החברה חייבים, במסגרת לימודיהם, לערוך מחקר אמפירי במדעי החברה.

 

התלמידים בוחרים נושא לעבודתם, מנסחים שאלת מחקר, קוראים חומר תיאורטי,
משתמשים בכלי מחקר מקובלים לעריכת מחקר, מביאים  את תוצאות מחקרם ומנתחים תוצאות אלו.

 

הערכת עבודת החקר של התלמיד נעשית הן על ידי המורה המנחה והן על ידי בוחן חיצוני.

ההתנסות בהכנת עבודת החקר במדעי החברה נותנת לתלמידים  הבנה של המחקר המדעי בן-זמננו .
 

בשנה"ל תשע"ג הוכן מסמך המארגן מחדש את ההנחיות לכתיבת עבודת חקר כמותית במקצועות מדעי החברה. אל המסמך נלווה גם מסמך דידקטיקה.
להלן קישור למסמכים אלו:

 

מחוון להערכת עבודת חקר ביחידה החמישית

 

 מסמך היחידה החמישית

 

מסמך היחידה החמישית - דידקטיקה

 

מסמך רפקלציה לעבודה אישית

 

 רענון הנחיות יחידה חמישית תשע"ו

 

תלמידי כלכלה יכולים לערוך פרוייקט מיוחד (פנ"ם) הכולל משחק עסקים וחקר אמפירי של סוגיה מרכזית באחד הארגונים הכלכליים על פי בחירת התלמיד.  למידע נוסף בנושא ניתן לפנות לגלי ברגמן, המדריכה הארצית לכלכלה

 

 

 

 

הערה:

תלמידים אקסטרנים בלבד לא מגישים עבודת חקר אלא נבחנים במקצוע מתודולוגיה

 

 

 

 בית הספר למיומנויות מידע של מכון סאלד בירושלים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/08/2018    

עדכוני rss