education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
מידע לתלמיד האקסטרני
 

 

הודעה לתלמידים נבחנים אקסטרניים ונבחני משנה תש"ף

החל משנת הלימודים תשע"ח ייבחנו גם הנבחנים אקסטרניים ונבחני משנה בשאלוני הרפורמה ללמידה משמעותית בתחומי הדעת הבאים: כלכלה, מדע המדינה, פסיכולוגיה , סוציולוגיה.

על מנת להשלים חמש יחידות, נבחן אקסטרני יידרש לגשת ל- 2 שאלונים מתוך ארבעת השאלונים בתחומי הדעת השונים ובשאלון בשיטות מחקר.

נבחני משנה שנבחנו בחלק מהשאלונים יוכלו להשלים על פי העניין.  למשל: נבחנ/ת משנה שחסר לו/ה ציון בהערכה הבית ספרית תוכל/יוכל להשלים זאת באמצעות היבחנות בשאלון שיטות מחקר מורחב.

להלן סמלי השאלונים וקישורים לתכניות הנ"ל:

69-281 – פסיכולוגיה      קישור לתכנית הלימודים

65-281 – סוציולוגיה      קישור לתכנית הלימודים

63-281 – כלכלה             קישור לתכנית הלימודים

66-281 - מדעי המדינה   קישור לתכנית הלימודים

049-182-   מתודולוגיה מורחב   קישור לתכנית הלימודים

סמל שאלון שיטות מחקר במדעי החברה

החל משנת הלימודים תשע"ט כלל הנבחנים אקסטרניים ונבחני המשנה ייבחנו בשאלון שיטות מחקר מורחב 049182 (אשר כולל פרקי השלמה לנושאי ה- 30% מ- 4 תחומי הדעת).

  

מתודולוגיה

חוקי מענה במתודולוגיה


בהצלחה,


דנה פרידמן,                                        054-572-1556 אתי אברמוביץ

מפמ"ר מדעי החברה                              מדריכה ארצית במדעי החברה                                        

ומנהלת המטה לחיים משותפים                ומדריכה ארצית לסוציולוגיה ומתודולוגיה

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/09/2019    

עדכוני rss