education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
פסיכולוגיה
למידה
 

 סיכום תיאוריות הלמידה

 טבלת סיכום תיאוריות בלמידה

 

 בחנים/ מבחנים

 

 בוחן בפסיכולוגיה למידה קלאסית

 למידה קלאסית, חנה רודיטי

 למידה, מערך מס' 1: מטלה קבוצתית בנושא למידה ,דנה פרידמן- תיכון מקיף יהוד

 מערך מס' 2: הצעה למערך שעור בנושא תיאוריית הגשטלט- למידת תובנה, ניאלה רם- תיכון "דה שליט" רחובות

 מערך מס' 3: למידת חיקוי , חנה רודיטי- בי"ס כצנלסון- כפר סבא

 מערך מס' 3: למידת חיקוי, חנה רודיטי- בי"ס כצנלסון , כפר סבא

 מערך מס' 4: למידת חיקוי, דנה פרידמן תיכון מקיף יהוד

 מערך מס' 5: התניה קלאסית, חנה רודיטי ( הקטע נלקח מתוך בחינת בגרות בהבעה)

 השוואה בין התניה קלאסית לאופרנטית, יעל רון- תיכון שהם

 התנייה אופרנטית – עבודת חזרה, ניר שטרנפלד, ביה"ס אוהל שם רמת גן

 שאלה בנושא התניה קלאסית- חמוטל

 פתיחת נושא למידה

 קטע מעיתון, שיטה חדשה לגילוי סמים וחומרי נפץ "צרעות גישוש"

 הסיפור הבא לקוח מתוך ירחון אמריקאי ומבוסס על ספרו של אורי זוהר "ובחרת בחיים"

 התנייה אופרנטית – תרגול וחזרה,  ניר שטרנפלד, ביה"ס אוהל שם רמת גן

 תרגול שאלות בגרות פרק למידה

 תרגיל הטושים או "איך להפוך לחולדה בתבת סקינר" , חנה רודיטי

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/05/2016    

עדכוני rss