education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מה חדש?
 
 

מה חדש?

28.09.2016    החינוך הגופני בבתי הספר - בסימן המכביה ה-20
 
 
 
04.04.2017  במסגרת הגברת המודעות לחשיבות הפעילות הגופנית של ילדות, נערות ונשים, מתקיים מדי שנה אירוע רב משתתפות: "אתנה הולכות רחוק", הכולל צעדה, פעילויות ספורט מגוונות ומופעי תרבות ובידור.
 
24.5.17  אנו עומדים למנות ועדת מקצוע בחינוך גופני, וזאת עד לתאריך 15.6.17. ועדת מקצוע מורכבת מחמישה עשר חברים, בהם עד 6 אנשי אקדמיה ועד 6 מנהלים ומורים. ככלל, מינוי לוועדה יהיה לתקופה של שנתיים (בכפוף לנוהל מינוי הוועדה).
מנהלים, מורים או אנשי אקדמיה הסבורים שהם מתאימים ומעוניינים להציע את מועמדותם מוזמנים לפנות לדוא"ל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני
בצירוף קורות חיים, שני ממליצים ונימוק בדבר תרומתם הפוטנציאלית לוועדת המקצוע עד לתאריך 15.6.17
אין בכתוב התחייבות לקבל מי מן הפונים או חובה לנמק את קבלת המועמד או דחייתו (הפנייה היא לנשים וגברים כאחד).
ניתן לעיין בנהלים למינוי ופעולת ועדת מקצוע או ועדות מקצוע לתוכניות לימודים ( נוהל מתאריך 1.6.16) באתר המשרד, לחץ כאן .
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/05/2017