education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מה חדש?
 
 

מה חדש?

 

  • הבטחת שלום התלמידים ובטיחותם בשיעורי החינוך הגופני במערכת החינוך מאי 2019  - הוראה זו עוסקת בדרכים להבטחת שלומם ובטיחותם של תלמידי בתי הספר בשיעורי החינוך הגופני.
    הוראה זו מחליפה את הוראה מס' 147 שפורסמה בחוזר עט/2 . בהוראה זו נוספו ההנחיות הללו: החובה החלה על מורי החינוך הגופני לעבור רענון של קורסי עזרה ראשונה, מרחקי הריצה העממית המאושרים במירוצים עירוניים, מחוזיים וארציים. וכן, השימוש בגלגליות בשיעורי חינוך גופני.

 

 

 

  • מצורף בזאת אגרת המנכ"ל שנשלחה לכלל המורים לחינוך גופני במהלך חודש פברואר 2019

 

  • בטקס פרס החינוך הגופני, הנערך אחת לשלוש שנים, בו מוענקים פרסים ומורים ולבתי הספר המצטיינים בהוראת חינוך גופני הושק סרטון ובו מקצת מפעילות החינוך הגופני במערכת החינוך. קישור לצפיה בסרטון

 

  • מצורפת החוברת פכ"ל (פעילות כושר גופני לחיים) שיצאה לאחרונה לאור

 

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/05/2019