education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
שיתוף פעולה בין בתי ספר
דורית גבאי – המורה לחינוך גופני בביה"ס גיל,  לחינוך מיוחד
 

 

שנת הלימודים תשס"ו הוגדרה על ידי הפיקוח על החינוך הגופני בחיפה כשנה השמה דגש על החינוך לערכים. בית הספר לחינוך מיוחד  "גיל" שבחיפה בחר בערכים חינוכיים ערכיים שהדגישו את הפן ההתנהגותי של התלמידים בשיעורים,  בפעילויות רצף ובימי ספורט.

 

במסמך זה יוצגו דוגמאות לפעילויות  ומפגשים שנערכו  במסגרת שעורי החינוך הגופני ובפעילויות העשרה נוספות, חוץ בית ספריות. 

 

הפעילויות המתבצעות בשיתוף עם תלמידים מבתי ספר אחרים, בני משפחה, חיילים ומתנדבים, מהווה הזדמנות לשילוב התלמידים בסביבה נורמטיבית (חלק מן הפעילויות התרחשו מחוץ לכותלי ביה"ס) ותורמת להתנסות החברתית של תלמידי בית הספר. פעילויות אלה דורשות מן התלמידים היכרות עם ערכים ונורמות  התנהגות חברתית מקובלים כגון: כבוד הדדי, סבלנות כלפי האחר, שיתוף פעולה בצוות ,  כשהתלמידים נדרשים לגלות יכולות איפוק והבלגה בפעילויות עצמן, במעברים בין הפעילויות ובהמתנה במהלך הפעילויות.

 

המפגשים מהווים הזדמנות ערכית גם עבור האוכלוסייה הרגילה, להכרת השונה ולקבלתו ולניסיון לשלבו על פי עקרון הנורמליזציה - אחד העקרונות המרכזיים ב"אני מאמין" של ביה"ס גיל.

 

חשוב  במיוחד להדגיש  את תרומתה של הפעילות הגופנית המשותפת לתלמידי בית ספר לחינוך מיוחד, "גיל" , ולתלמידי בית ספר רגיל.  ראשית מבחינה גופנית, בכך שמתאפשרת לכל תלמיד לקבל את מירב תשומת הלב  והיחס האישי, ומסייעת לביצוע מדויק ונכון יותר של כל משימה. שנית, בהיותה מנוף לשיפור המוטיבציה והרצון של התלמיד להתמודד עם משימות מאתגרות.

 

 שיתופי פעולה בין בתי ספר


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/03/2010