education - חינוך לימודי היסטוריה בחינוך הכללי
 
   
 
 
 
 
 
 
הצעות דידקטיות לחלק א'
 
 

הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920

 מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית והתנועות הלאומיות באירופה במאה ה-19.

 מהי תופעת הלאומיות?

 עליית יהודי תימן עד מלחמת העולם הראשונה - טלי שפיגלר

ממדינת המקדש לעם הספר, בית שני

 ממדינת מקדש לעם הספר

 תקופה יבנה

 ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש

 

ערים וקהילות - חברה ותרבות בימי הביניים

 ערים וקהילות - מוקדי למידה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/03/2012    

עדכוני rss