education - חינוך לימודי היסטוריה בחינוך הכללי
 
   
 
 
 
 
 
 
חישוב זכאות לבוגרים לימודי היסטוריה (2 יח"ל חובה)
 

 

29.6.2018

ביטול בחינות "עולם ישן" ביחידות החובה

נבחנים אקסטרניים ונבחני משנה המבקשים להשלים את ההיבחנות בהיסטוריה ייבחנו על פי הנוהל הבא:

שאלון ישן         שאלון חדש/חלופי          משקל

220/22115       022282                   30%

221/22116       022281                  70%

תחולת השינוי- מועדי תשע"ט (חורף ואילך)

זכאותם של הבוגרים לציון בהיסטוריה 2 יח"ל תיקבע לאחר שקלול שני הציונים הסופיים משתי הבחינות 6 אחת מקבוצה א' והשנייה מקבוצה ב'

 

קבוצה א'

 

 

שאלון ראשי

קבוצה ב'

 

913211

911251

22105

22115

31101 (ידעת העם והמדינה,א')

29108

2910

33%

40%

40%

40%

40%

 

40%

40%

 

911621

22200

22200

22200

31200

 

22210

911621

913081

913061

22106

22116

31102 (ידעת העם והמדינה,ב')

29109

29107

 

67%

60%

60%

60%

60%

 

60%

60%

 

עולים חדשים בחינוך הכללי:

בוגרים שנבחנו בעבר בשאלון חלק א' או בשאלון חלק ב' וחסר להם ציון באחד מהשאלונים, ועדיין זכאים לבחינת עולים, חייבים להיבחן בבחינה בהיסטוריה לעולים חדשים 2 יח"ל או בשאלונים המקובלים של התלמידים הותיקים ויקבלו תוספת 10 נקודות.

 

עולים חדשים בחינוך הממלכתי דתי:

בוגרים שנבחנו בעבר בשאלון חלק א' או בשאלון חלק ב' וחסר להם ציון באחד מהשאלונים, ועדיין זכאים לבחינת עולים, יכולים להיבחן בבחינה בהיסטוריה לעולים חדשים (חלק א' 29108 או חלק 29109 , לפי השאלון החסר) או בשאלונים המקבילים של התלמידים הותיקים (29106, 29107) ויקבלו תוספת 10 נקודות.

 

הערה: לגבי נבחנים אקסטרניים יש לעיין בהנחיות המחייבות כפי שהופיעו במדריך לנבחן האקסטרני, נושאי הלימוד לבחינות הבגרות, שתתפרסם במהלך שנת תשע"ב.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/08/2018    

עדכוני rss