education - חינוך לימודי היסטוריה בחינוך הכללי
 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים בהיסטוריה- יחידות החובה 
 
 

מנהלי בתי ספר תיכוניים, רכזי מקצוע ומורים יקרים,


לטבלה המרכזת דוגמאות לשאלוני הבגרות החדשים בתחומי דעת נוספים


מנהלי בתי ספר תיכוניים, רכזי מקצוע ומורים יקרים,

 

בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ו)  יחלו תלמידי כתה י"א להבחן בבחינות בגרות חיצוניות על פי המתכונת החדשה, שמשמעותה: בחינות על כ-  70%  מחומר הלימוד, המתקיימות, ברוב תחומי הדעת באירוע בחינה אחד. פעולות אלו נעשו כדי לפנות זמן להוראה וללמידה בדרך מעמיקה ומשמעותית.

 

על מנת לאפשר לכם ולתלמידים לתכנן את ההוראה והלמידה וכן לתרגל באופן מיטבי את החומר הנלמד, הוכנו על ידי מנהלי תחומי הדעת (מפמ"רים) וצוותיהם במזכירות הפדגוגית דוגמאות לשאלוני הבחינה החדשים.

 

אנו מעוניינים לשתף אתכם במהלך זה ולקבל מכם, המורים, משובים על דוגמאות אלה, המהוות בשלב זה טיוטה בלבד. המשוב מכם חשוב לנו עד מאד, שכן לקראת סוף חודש אוקטובר, לאחר בחינת כל ההערות והתגובות שלכם, יועלו השאלונים המעודכנים לאתר המשרד. השאלונים הללו יהוו דגם למבנה השאלונים החדש.

 

אנו מאמינים, כי תהליכי הערכה אלה, בנוסף לתהליכי הערכה בדרכים חלופיות המתבצעים בבתי הספר, יקדמו את ההוראה והלמידה המשמעותית, יתרמו לשיפור הישגי התלמידים ויטפחו בהם מיומנויות של לומדים עצמאיים.

 

אני מאחלת הצלחה רבה לכם המנהלים וצוותי החינוך בתהליכי ההוראה, הלמידה והבחינות.

 

שנה טובה,

 

מיכל כהן

 

למכתב המנכ"לית המלא

 

לטבלה המרכזת דוגמאות לשאלוני הבגרות החדשים בתחומי הדעת

 

 

תכנית ההיבחנות החדשה בהיסטוריה

 

תכנית הלימודים שלפניכם נועדה ללוות אתכם המורים, ולהתוות דרך בהוראת הנושאים המופיעים בתכנית הלימודים. המסמך כולל 4 חלקים: כיתות ו'-ט'; י'-יב'; עולים חדשים; לימודי הגבר לתלמידים שיחלו את לימודיהם בחטיבה העליונה ב-1 בספטמבר 2014, משמע - תשע"ה. 
 
כמה שיקולים הובילו אותנו בבניית המסמכים:

 • הרצון של כולנו לאפשר לתלמידינו למידה משמעותית, ערכית, הקרובה לעולמם והמתכתבת עם הצורך בהתאמה למאה ה-21.
 • הרצון לתת מענה למורים הרוצים 'לצאת מן הקופסא', לבנות תכנית הקרובה לליבם ומותאמת לתלמידיהם ולקהילה בה הם מלמדים.
 • התובנה כי לא ניתן ללמד את כל הנושאים המופיעים בתכנית הלימודים באופן מעמיק ומושכל, ועל כן – אין מנוס מבחירת נושאים נבחרים להוראה מעמיקה – בחירה התקֵפה למספר מועדים ועשויה להשתנות.
 • הרצון לבנות תכנית ההולמת את הקצאת השעות הריאלית העומדת לרשות המורים והתלמידים. משמע הצעה המותירה מקום להפעלת התלמידים באמצעות קטעי סרטים; לשעות הכנה לבחינה, לקיום הבחינה ותיקונה; פעילויות חברתיות המתקיימות בבתי הספר, ובד בבד מאפשרת למורים להעמיק בנושאים הקרובים לליבם, גם אם אינם מופיעים "בחומר לבגרות".
 • הניסיון ליצור שילוב נאות בין ההיסטוריה הכללית וההיסטוריה היהודית, מתוך הכרה בחשיבות הבנת התהליכים הכלליים והשפעתם על ההיסטוריה של עם ישראל.
 • באותם נושאים בהם נערכה הלימה, נשמר הרציונל העומד מאחורי התכנית. ב'בית שני' – ממדינת מקדש לעם הספר; בערים וקהילות – הקהילות היהודיות כחלק מתוך הערים באירופה; התעוררות התנועה הציונית כחלק מתופעת הלאומיות המשנה את פני אירופה – חברתית ומדינית, וכמובן – המאבק על הקמת המדינה וסוגיות נבחרות מתולדות מדינת ישראל.
 • הניסיון לשמור על יציבות בסיסית בהוראת הנושאים השונים – לטובת המורים המתמחים בהוראת הנושאים השונים.
 • הרחבת מעגל הנושאים מתוך תכנית הלימודים, מהם יכול המורה לבחור את המתאימים לו ולתלמידיו.
 • 70% מתוך נושאי תכנית הלימודים – פרקי בסיס המיומנויות והידע - יכללו בפרקי החובה לבחינות הבגרות. 30% הנותרים יילמדו בהרחבה והעמקה בתכנית בית ספרית אשר תבנה על ידי צוותי בתי הספר. הנושאים העומדים לבחירת צוותי בתי הספר מסומנים בירוק.
 • בסיס הידע והמיומנויות בפרק העוסק באנטישמיות, טוטליטריות, מלחמת העולם השנייה והשואה יכלול 3 יחידות לימוד בסיסיות, יחידות-על מקוונות. יחידות אלה  בלבד תכללנה בין נושאי ההיבחנות החיצונית, והן תפורסמנה במהלך תשע"ה.
 • בנוסף - נושא האנטישמיות, מלחמת העולם השנייה, הטוטליטריות והשואה נבחר להיות פרק ההעמקה והבחירה. נושא זה כולל 41 תתי-סעיפים מהם יוכל המורה לבנות את התכנית הייחודית לבית ספרו וקהילתו. חלק שזה של התכנית (30%) יוערך בדרכי הערכה חלופיות (מבחן בית ספרי מאתגר; תלקיט; PBL; עבודת חקר).


 

השיקולים לבחירת נושא זה:

 1. הוראת השואה טומנת בחובה הקניית ערכים יהודיים והומניסטיים. הערכה בית ספרית תאפשר למורים להביא לידי ביטוי את ההדגשים הערכיים הקרובים לליבם.
 2. הוראת השואה בתכנית בית ספרית 'מתכתבת' ומשלימה את המסע לפולין המתקיים ברבים מבתי הספר. תכנית ייחודית כזו תאפשר לבתי הספר ליצור נקודות השקה בין המסע הבית ספרי-קהילתי לבין הנלמד בכיתה.
 3. הוראת השואה בתכנית בית ספרית 'מתכתבת' עם התכנית למעורבות חברתית. שכן ניתן ורצוי 'לגייס' את התלמידים לסיוע לניצולי שואה בפרט ולקשישים בכלל.
 4. בשנים האחרונות צברנו ניסיון חיובי רב בהוראת נושא השואה בתכנית בית ספרית (המיני חקר). בתי ספר אשר לימדו על פי תכנית זו (30 במספר) יהיה לבתי ספר מפיצים אשר יסייעו לכולנו ויעשירו אותנו מניסיונם הרב.
 5. לרשותנו מגוון חומרי לימוד מצוינים שהוכנו על ידי גופים שונים בהם מכונים להוראת והנצחת השואה, מוסדות לימוד אקדמיים וכמובן – צוותי ההוראה עצמם.

 

 • התכנית נבנתה בשיתוף המורים שנענו ל'קול הקורא' שפרסמנו, ונציגי המורים שהשתתפו בדיונים הרבים שהובילו לגיבוש ההחלטות. תודתנו שלוחה להם!


  אשנ"ב לשתי יחידות לימוד, שאלון 022281, חלק ה 70% 

תכנית הלימודים החדשה והמותאמת

 אשנ"ב עולים חדשים

 כללי מענה לבחינה החדשה (כולל מותאמים

 דגם בחינת 70%

 דגם בחינת 30%

 דגם בחינת 70% עולים חדשים

 דגם בחינת 30% עולים חדשים

 כללי המענה לעולים חדשים, כולל מותאמים

 הצעות למחוונים להוראה - הערכה חלופית בהיסטוריה

  אשנ"ב לתלמידים ליקויי שמיעה 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/11/2018    

עדכוני rss