education - חינוך לימודי היסטוריה בחינוך הכללי
 
   
 
 
 
 
 
 
נושא ב' - ממדינת מקדש לעם הספר, בית-שני
 

פרקי הלימוד

פרק ראשון: יהודה בתקופה הפרסית

א.

גלות בבל, הצהרת כורש ושיבת ציון
1. היהודים בגלות בבל: מעמדם והשקפותיהם הדתיות.
2. מדיניותו של כורש כלפי העמים באימפריה הפרסית.
3. הצהרת כורש: תוכנה ומהימנותה, הסיבות למתן ההצהרה והשפעתה.
4. גלי העלייה הראשונים: המניעים של העולים ומנהיגיהם.
 

ב. בניית בית-המקדש
1. בניית בית-המקדש והגורמים שעיכבו את תהליך הבנייה.
2. השומרונים: הסברים למוצאם וראשית הסכסוך בינם לבין שבי ציון.
3. בית-המקדש כמרכז החיים היהודים: מרכז דתי, כלכלי וחברתי.
ג. עזרא ונחמיה
1. עזרא הסופר, מעמדו, סמכויותיו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון: קשיים והישגים.
2. נחמיה, מעמדו, סמכויותיו ופעולותיו: קשיים והישגים.
3. המחלוקת בשאלת הזהות היהודית: הגישה הבדלנית מול הגישה האוניברסאלית.
4. המבנה החברתי והמוסדות: הכהונה כמעמד מוביל, האצולה, 'הזקנים', אספת העם, 'כנסת גדולה', המועצה, הסופרים, בית-הכנסת.

 

פרק שני: מאפייני ההלניזם - פרק גישור

א. הכרת גבולות האימפריה של אלכסנדר מוקדון ושל הממלכות שקמו לאחר מותו.
ב. מאפייני החברה והמשטר: הפוליס ההלניסטית ומוסדותיה, המלך ומעמדו.
ג. מאפייני התרבות ההלניסטית כתרבות אוניברסלית, שילוב תרבות המזרח והשפעות מתרבות יוון.

 

פרק שלישי: המפגש בין החברה ביהודה לבין ההלניזם

א. ארץ-ישראל כזירת מאבק בין בית תלמי לבין בית סלווקוס
1. חשיבותה של ארץ-ישראל במהלך 'המלחמות הסוריות' והשפעת המאבק על ההנהגה החברתית-כלכלית ביהודה.
2. כיבוש ירושלים על-ידי אנטיוכוס השלישי וכתב הזכויות ליהודים.
ב. השפעת ההלניזם על החברה ביהודה
1. השפעות המפגש עם ההלניזם על צביונה של החברה היהודית בתחומים: תרבות, אורחות חיים, מפעלי בנייה, שינויים באופי של ההנהגה (צמיחתה של שכבת אצולה שלא ממעמד הכהונה ולא מצאצאי בית דוד).
2. השפעות העולם ההלניסטי על יצירות ספרות שחוברו על-ידי יהודים: 'תרגום השבעים', 'חכמת בן סירא'.
ג. המאבק בין המתייוונים למתנגדיהם ביהודה
1. הכהונה הגדולה מובילה מהלך של העמקת ההתייוונות ביהודה: הקמת הפוליס 'אנטיוכיה' בירושלים.
2. ה'חסידים' כמובילים את ההתנגדות לתהליך ההתייוונות.
ד. גזרות אנטיוכוס
1. פירוט הגזרות.
2. ההסברים השונים למתן הגזרות.
3. התגובות השונות של היהודים על הטלת הגזרות.
ה. מרד החשמונאים בימי מתיתיהו ויהודה המקבי
1. הסיבות למרד החשמונאים.
2. הישגי יהודה המקבי במלחמותיו וההסברים להצלחותיו.
3. הוויכוח בשאלת המשך הלחימה לאחר ביטול הגזרות והחזרת החירות הדתית.

 

פרק רביעי: ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית-המקדש - פרק גישור

א. ציוני דרך עיקריים בבניית המדינה החשמונאית וביסוסה.
ב. הכתות הדתיות ועיקרי המחלוקת ביניהן: צדוקים, פרושים, איסיים.
ג. דפוסי השלטון הרומאי בארץ-ישראל ('מלך חסות' – הורדוס, הנציבים).
ד. הסיבות למרד הגדול והעמדות השונות בויכוח על היציאה למלחמה ברומאים.
ה. תוצאות המרד וחורבן בית-המקדש.
ו. מצדה – השלב האחרון במרד נגד הרומאים.
ז. נושא רשות: הוויכוח ההיסטוריוגרפי בנושא מלחמת מצדה, בתקופות שונות.

 

פרק חמישי: בין ייאוש לבנייה: מירושלים ליבנה

א. רבן יוחנן בן זכאי והקמת המרכז ביבנה
1. המשבר שנוצר בחברה היהודית עקב חורבן בית-המקדש והסכנות שנשקפו לחברה היהודית עקב משבר זה.
2. בניית המרכז ביבנה: עיצוב חיים יהודיים ללא מקדש, יצירת גורמים מלכדים חדשים: תקנות חדשות 'זכר לחורבן', בית-הכנסת, לימוד התורה והתפילה.
ב. מרד התפוצות – בימי הקיסר טרייאנוס
הסיבות למרד היהודים בתפוצות והיקפו.
ג. מרד בר-כוכבא
1. ההסברים השונים למרד בר-כוכבא.
2. היקף המרד, האירועים העיקריים בו, תוצאות המרד והשפעותיו.
3. דמותו של בר-כוכבא כפי שעולה מהמקורות.
ד. הנשיאות בגליל
1. מוסד הנשיאות וחשיבותו.
2. מעמדו של רבי יהודה הנשיא ופעולותיו.
3. חשיבות חתימת המשנה כיסוד להלכה היהודית.

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/03/2012    

עדכוני rss