education - חינוך הפיקוח על הוראת העברית

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
ההשוואה
 

יחידה 1

לומדים השוואה

ביחידה שלושה פרקים:

פרק א: מבינים השוואה

פרק ב: מארגנים השוואה

פרק ג: שואלים וכותבים

 

 

יחידה 2

מלחמת השפות בהשוואה

היחידה עוסקת במעמדה של העברית נוכח התגברות השימוש באנגלית, והיא בנויה כתהליך של חקר בדגש על רכישת מיומנות ההשוואה מתוך רלוונטיות לשאלת המחקר.

 

הערה: כדי לעבוד עם החומרים, המסך צריך להיות מסך מלא.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/02/2014