education - חינוך הפיקוח על הוראת העברית

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
יחידות הוראה ללמידה משמעותית
 
 

 יחידת הוראה - מלאלה פרס נובל לשלום

 יחידת הוראה - מלאלה פרס נובל לשלום מותאם לתלמידי אגף שחר

 יחידת הוראה - בנושא צו פיוס

 

יחידות הוראה לחטיבות העליונות

 דברים ככתבם - הכתיבה הממזגת

 יחידות הוראה בנושא מבצע "צוק איתן"
 יחידת הוראה לחודשים ספטמבר-אוקטובר בנושא "לוח השנה העברי"

 יחידת הוראה בנושא מבוא לתצורת השם לכיתות י-י"א

 למרות הכול - יחידת הוראה על הוויתור לכיתות י-י"א

 למרות הכול - יחידת הוראה על הוויתור - מותאמת למגזר החרדי

 העברית בעידן הגלובליזציה - יחידת הוראה העוסקת בכתיבת ערך אנציקלופדי מקוון (ערכה למורה)

 העברית בעידן הגלובליזציה - נספח: טקסטים נלווים ליחידה

עיר תחת קניון - מיומנויות של מיזוג טקסטים מסוגות ומהיצגים שונים לכיתות י-י"א

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/04/2017