education - חינוך הפיקוח על הוראת העברית

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
שלום רב לבאי האתר,
 

"מי שחווה את בערת הקיץ,
ליבו לבית
ופני הנוף ראי לחרדותיו.
את מי ישביע
את מי ירגיע
ועל מה יתפלל עד סתיו."

(רחל שפירא)

 

שנת הלימודים תשע"ה נפתחת בתום קיץ סוער, קיץ בוער, וראשיתה של השנה תעמוד בסימן מבצע "צוק איתן". אנו נושאים תפילה כי עד מהרה ישובו השקט, השלווה, השלום והביטחון לשרור במחוזותינו, וכי לִבנו יענה בתפילה נושנה "שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה היום".

 

שנה"ל תשע"ה עומדת בסימן התחדשות במערכת החינוך בישראל עם החלתה של הרפורמה "ישראל עולה כיתה – עוברים ללמידה משמעותית". בגאווה גדולה ובסיפוק רב אפשר לומר כי הפיקוח על הוראת העברית חרת על דגלו  את ההוראה המשמעותית כבר בתכנית הלימודים שהתפרסמה בתשס"ג (2003), ומקדם למידה שכזאת כבר שנים אחדות בהפעלת תכניות כמו מיזם הכתיבה בחטיבה העליונה ותכניות שלהב"ת והבעה בעל פה בחטיבות הביניים.

 

ארגון הלמידה החדש בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות מרחיב את חופש הפעולה וההוראה של המורה, ומזמן לו העמקה והרחבה בסוגיות נבחרות בתכנית הלימודים. בנוסף, העדרה של היבחנות חיצונית בכיתה י יאפשר למורה הערכה חלופית אשר תיתן ביטוי לייחודיות של ענפי הלשון השונים כמו גם לשונות בין תלמידיו.

 

זאת שעת תמורה, ויש בה מעט מן החשש, מעט מן הלא נודע, אך גם התרגשות רבה ותקווה גדולה. צוות הפיקוח יהיה קשוב לנעשה בשטח כדי שבסוף שנת הלימודים יופקו מרב הלקחים מארגון הלמידה החדש. דווחו לנו על הנעשה אצלכם בבית הספר, הזמינו אותנו לצפות בעשייתכם בכיתות, העשירו אותנו בתובנותיכם.

 

שתהא שנת לימודים מוצלחת, משמעותית ורבת אתגרים והצלחות

 

תומר בוזמן

וצוות הפיקוח על הוראת העברית

 

 למידה משמעותית בשיעורי עברית - מתוך כנסי מפמ"ר עברית במחוזות

 בסימן עברית 1, ידיעון הפיקוח על הוראת העברית, ,חשוון-נובמבר.

 בסימן עברית 2, ידיעון הפיקוח על הוראת העברית, טבת תשעה, ינואר 2015

 בסימן עברית 3, ידיעון הפיקוח על הוראת העברית, אדר תשע"ה, מארס 2015

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/04/2016