education - חינוך הפיקוח על הוראת העברית

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הצעה להוראה בכיתה ט'
 

 

לפניכם טבלה המציגה את נושאי הלימוד שמוצע ללמד בכיתות ט'. רוב הנושאים מופיעים גם במפרט הנושאים הנלמדים בכיתה ח' וניבדקים במיצ"ב.

 

 לעיון במסמך המלא

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/10/2012