education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
פיתוח מקצועי
תשע"ט
 

השתלמויות ארציות

במטרה לקדם את היעד פיתוח מקצועי של מורים למדע וטכנולוגיה בבחטיבת הביניים ובמטרה להגיע לאוכלוסיות מורים נוספות אשר לא משתלמות במרכזי הפסג"ה במחוזות,

במצורף מידע וקישור להרשמה לקורסים ארציים לשנת הלימודים תשע"ט:

1. השתלמות להכשרת מנהיגות מובילה – מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים
קישור להרשמה

2. קהילה ארצית מקצועית וירטואלית לומדת
קישור להרשמה

 

3. פתרון בעיות שיתופי בגישה רב תחומית -  שיתוף בין בתי ספר 
 הזמנה להשתתפות בתכנית 

4. אוריינות מדעית בעידן הדיגיטלי

קישור להרשמה

קורסים למורי עתודה מדעית טכנולוגית:

מידע בקישור זה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/10/2018  

עדכוני rss