education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
כתב עת למורים "קריאת ביניים"
 

בשנת 2001 יצא לאור לראשונה כתב העת למורי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים "קריאת ביניים".


כתב עת זה מהווה במה להצגת חידושים פדגוגיים, רעיונות, יוזמות, מחקר, דברי הגות וידע עדכני בתחומים הדיסציפלינריים. כמו כן, משמש כתב העת במה להודעות על חידושים ועדכונים במערכת החינוך הנוגעים להוראת המקצוע בארץ והגברת הקשר בין הגורמים השונים העוסקים בעשייה החינוכית. בשנים האחרונות מופיע כתב העת בצורה מקוונת באתר מו"ט-נט.

 

קישור לכתב העת "קריאת ביניים"

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2018  

עדכוני rss