education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
הוראת חקר ופתרון בעיות
 

דבר המפמ"ר

הוראת מיומנויות חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה והתנסות בתהליך שלם של חקר ופתרון בעיות מעצימות את ההנעה וההנאה בלמידת מדע וטכנולוגיה.

 

במסגרת ההיערכות של הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, להוראה מפורשת של מיומנויות החקר ולהתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי ופתרון בעיות, פותחו ועובדו חומרי עזר וסביבות מתוקשבות למורה ולתלמיד בחטיבת הביניים. 

 

ביצוע תהליכי החקר ופתרון הבעיות במדע וטכנולוגיה מעודדים עבודת צוות, חשיבה יצירתית, טיפוח תחושת מסוגלות עצמית והבנה מעמיקה של תופעות ותהליכים מדעיים.

 

תוצרי תהליכי החקר מוצגים בירידים בית ספריים ונציגים נבחרים מציגים אף בירידים מחוזיים וביריד הארצי לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה.

תשע"ז

חומרי עזר להוראה מפורשת של מיומנויות חקר ופתרון בעיות

   מיון המיומנויות להוראה במקצוע מדע וטכנולוגיה מעודכן לתאריך 31.8.15
 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה: מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי חומרי למידה, תשס"ט
 דגמי הוראה משלבי תכנים ומיומנויות - מרכז ארצי מכון ויצמן, אתר מו"טנט

פורום חקר מדעי ופתרון בעיות - למורים ולמדריכים

 פורום חקר מדעי ופתרון בעיות – למורים ולמדריכים
 פורום חקר ופתרון בעיות - למדריכות מחוזיות (מוגן בסיסמה)

חומרי עזר להוראה למידה של תהליכי חקר ופתרון בעיות בחטיבת ביניים

חקר מדעי - חומרי עזר וסביבות מתוקשבות למורים ולתלמידים

 תרשים תהליך החקר המדעי בכיתות ח'-ט' – מעודכן לתשע"ו 

 מונחון לתהליך החקר המדעי – למורה ולתלמיד 

 

 סביבה מקוונת להנחיית תהליך חקר מדעי בחטיבת ביניים- למורה ולתלמיד (חדש!) 
(מרחב למידה בסביבת moodle – הכניסה פתוחה ללא סיסמה).
במרחב השיתופי תמצאו: 

א. תלקיט חקר דיגיטאלי לתלמיד, מלווה תהליך שלם של חקר מדעי
    - דפי תכנון ומעקב, משוב והערכה לתהליך החקר המדעי (מעודכן לתשע"ו)
    - דפי פעילות לתלמיד להתנסות בתהליך החקר המדעי - לפי שלבים
       (בעברית- מעודכן לתשע"ו, בערבית-מעודכן לתשע"ה)

ב.   מדריך למורה – להנחיית תהליך שלם של חקר מדעי בכיתות ח'-ט' (מעודכן לתשע"ו)


 

פתרון בעיות בטכנולוגיה בשילוב תהליך התיכון  - יחידת לימוד לכיתה ז' (חדש!)
 "נעלי הקסם" תכנון ובנייה של סוליות נעליים, השומרות על טמפרטורת כף הרגל ואינן חדירות למים

 "נעלי הקסם" תכנון ובנייה של סוליות נעליים, השומרות על טמפרטורת כף הרגל ואינן חדירות למים.

 

מסמכים לירידי החקר ופתרון בעיות במחוזות - בשנה"ל תשע"ז

קבצים להערכת עבודות חקר מדעי במחוזות - תשע"ז:

 לתלמיד - הנחיות לכתיבת עבודה מסכמת לעבודת חקר מדעי  – חטיבת ביניים - תשע"ז
 לתלמיד - תבנית להכנת פוסטר חקר מדעי - חטיבת ביניים - תשע"ז 
 מחוון להערכת עבודות חקר מדעי - חטיבת ביניים - תשע"ז


קבצים להערכת עבודות פתרון בעיות בטכנולוגיה במחוזות - תשע"ז:

 לתלמיד - הנחיות לכתיבת עבודה מסכמת פתרון בעיות בטכנולוגיה - חטיבת ביניים - תשע"ז

 לתלמיד - תבנית להכנת פוסטר פתרון בעיות בטכנולוגיה- חטיבת ביניים - תשע"ז

 מחוון להערכת עבודות בפתרון בעיות בטכנולוגיה - חטיבת ביניים - תשע"ז


שילוב גופים בלתי פורמליים בתהליכי חקר ופתרון בעיות

  גופים בלתי פורמאליים תומכים בהוראה - למידה של החקר המדעי פרטי קשר (מעודכן לתשע"ב)

 

תכניות העשרה והרחבה: חקר ציפורים
 תכניות העשרה והרחבה > חקר ציפורים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/12/2016  

עדכוני rss