education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
נתונים ומאמרים מקצועיים
 

כללי | חינוך לקיימות | מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים  | אנרגיה ואוויר  | שינויי אקלים מים  | פסולת  | אובדן מזון  איכת חיים ורווחת האדם |

מאמרים כללי

חינוך לקיימות

 • חינוך סביבתי (2006) -מרכז המידע והמחקר של הכנסת.  מסמך העוסק ביישום החינוך הסביבתי במערכת החינוך הפורמלית בישראל. במסמך מוצג רקע על החינוך הסביבתי ומפורטים עיקרי ההמלצות בתחום החינוך הסביבתי  שוועדת החינוך של הכנסת אימצה בשנת 2004.

 

 

 

 

 

 

 • אאוריקה גליון 26 (2008) "בשביל הקיימות"- גליון העוסק בתפיסת הקיימות ומדגיש את הצורך בחינוך לערכים ובהצבת יעדים חדשים שייתנו מענה הולם לצרכים המשתנים של החברה בת זמננו.   
 •  

  • "ילדי ניצני זבולון נוגעים בסביבה" חני פלג, פז אלניר וציפי בהט, אאוריקה גליון 22. מאמר המציג דילמות סביבתיות כמשאב ללמידה בכיתה ההטרוגנית. פיתוח תכנית לימודים בבית הספר 'ניצני זבולון' הממוקדת בדילמות סביבתיות הרלוונטיות לתלמידים וקשורות לסביבה בה הם חיים.

   

  • "שנה ירוקה בסביבה מתוקשבת" חני פלג, נעמי שרוני ושונטל נבו, אאוריקה גליון 31. מאמר המציג מיזם שנועד להעמיק את הידע והתובנות של תלמידים בתחום הקיימות במשולב עם מיומנות חשיבה ולמידה בסביבה עתירת מידע וטכנולוגיות מתקדמות.

  חזור>>

  מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים

   

  חזור>>

  אנרגיה ואוויר

   

  חזור>>

  שינויי אקלים

  •  iccic- מרכז הידע הישראלי להערכות לשינוי אקלים.
   מאמרים וקישורים למאמרים מדעיים ומדיניים בנושאים הקשורים להערכות לשינויי אקלים:  תחזיות אקלים וההשפעה של שינוי האקלים, הצורך להיערכות בתחומים כלכליים, מגוון ביולוגי, מים, בניה ירוקה, חקלאות, אנרגיה, גיאואסטרטגיה ועוד.

   

  • מגזין התייעלות אנרגטית- מגזין שפירסם המשרד להגנת הסביבה לקראת ועידת האקלים הבינלאומית שהתקיימה בפריז בדצמבר 2015 .המגזין עוסק בדרכים להתייעלות אנרגטית.

   

   

  חזור>>

  מים

  • פורום המים- מוסד שמואל נאמן בשיתוף רשות המים והטכניון. באתר מתפרסמים מאמרים בתחומי מים שונים: מים לטבע ושיקום נחלים, מים וחקלאות וכן תוכניות אב למשק המים בישראל.

   

  • רשות המים- מפרסמת נתונים כמותיים שנתיים של מצב מקורות המים ואיכותם.

   

  חזור>>

  פסולת

   

   

  • מחזור - כתבה בנושא מחזור של חומרים שונים מהפסולת: נייר, פלסטיק, זכוכית , חומר אורגני ומתכות. התפרסם באתר דוידסון.

  חזור>>

   

  אובדן מזון

   

  • דוח לקט ישראל ו- BOD- אובדן מזון והצלת מזון בישראל (2015)- דוח המציג מחקר על היקף אובדן המזון לסוגיו בישראל ועל פוטניצאל ההצלה בכל אחד משלבי שרשרת הערך של ייצור מזון.

   

   

   

  חזור>>

   

  איכות חיים ורווחת האדם

  • מדד ון ליר לאיכות החיים בישראל- מיזם מדידת איכות החיים וקיימות שהתפרסם בשנת 2016. מבוסס על שאלון דלפי בקרב מומחים ישראלים בתחומי: בריאות, חינוך, איכות התעסוקה, מעורבות אזרחית, רווחה אישית וחברתית, דיור, בטחון אישי, איכות הסביבה ורוחה חומרית.

   

  • תחזית לקיימות בישראל 2030 - מאמר שנכתב בשיתוף פעולה בין המשרד להגנת הסביבה ומכון ירושלים לחקר ישראל אשר מטרתו להציג בפני מקבלי החלטות את המגמות החברתיות-כלכליות-סביבתיות הקיימות והצפויות, להגדיר חזון שאליו ישראל צריכה לשאוף, לעמוד על הפערים המעכבים את הגשמת
   החזון ולאתר את הנתיבים שבהם יש לצעוד לעבר עתיד בר-קיימא .

   

  חזור>>

   

  עמוד זה מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן האתרים החיצוניים לאתר המשרד, לרבות הפרסומות הכלולות בו, הינו באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך.

  עמוד זה מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן האתרים החיצוניים לאתר המשרד, לרבות הפרסומות הכלולות בו, הינו באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך.

   

   

   
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  06/10/2017  

  עדכוני rss