education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
חקר ציפורים
 

מבוא | מסמכי מדיניות והשתלמויות מורים | סביבות הוראה-למידה מתוקשבות למורים ולתלמידים |

כנס, ימי עיון ופעילות ארצית | חקר ציפורים לחובבים  | אתרי מידע ופעילות

 

מגוון הציפורים בסביבה הקרובה

התנהגויות ציפורים

יחסי גומלין בין ציפורים ליצורים אחרים

נדידת הציפורים

מגוון ציפורים

תחום התנהגויות

תחום יחסי גומלין

תחום נדידה

מגוון ציפורים במשכנות אדם ובסביבה הטבעית, השפעת גורמי סביבה, גינה מזמינה ציפורים

אכילה, נקיון, תפישת טריטוריה, לינה, חיזור,בניית קן, דגירה וגידול צאצאים

יחסי גומלין בין ציפורים לצמחים ובעלי חיים, קונפליקט עם האדם ופתרונות

הציפורים הנודדות בישראל, פיסיולוגיה והתנהגות של נדידה, שיטות מעקב נדידה, משדרים ולווינים

 

מבוא


תכנית חקר ציפורים היא תכנית ייחודית הפועלת במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים. התוכנית מתקיימת כיוזמת הפיקוח על מדע וטכנולוגיה, בשיתוף עם האגף לטכנולוגיות מידע, החברה להגנת הטבע וקרן דוכיפת. יזמו את התוכנית גב' שושי כהן – מפמ"ר מדע וטכנולוגיה יוצאת (פרשה לגמלאות) ופרופסור יוסי לשם מאוניברסיטת תל-אביב ומהחברה להגנת הטבע.

 

תכנית חקר ציפורים שמה לה כמטרה לאפשר לתלמידי ישראל הזדמנות ייחודית לצאת להתבונן בטבע ולחקור בכלים מדעיים ומקוונים את אורחות חיי הציפורים בסביבה הקרובה או במהלך הנדידה, ואת יחסי הגומלין שלהן עם הסביבה והאדם.

התכנית מקדמת כמה מהיעדים המרכזיים של הוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה:

 • למידה משמעותית
 • למידה בדרך החקר המדעי ופתרון בעיות
 • למידה חוץ כיתתית
 • למידה שיתופית בסביבות מקוונות
 • חינוך לקיימות ואכפתיות כלפי הסביבה

 

תכנית הפיילוט  פעלה בשנים תשע"ג-תשע"ה, ב- 120 בתי ספר מכל המחוזות והמגזרים, 65 בתי ספר יסודיים ו-55 חטיבות ביניים. בשנה"ל תשע"ו -תשע"ז התכנית הורחבה להטמעה במחוזות לשם יצירת מנהיגות של מדריכים ומורים מובילים במחוזות ויצירת מניפה להכשרת מורים מ-130 בתי ספר נוספים, סך הכל 250 בתי ספר שמחוברים לתכנית.

 

 

מפתחות ומנחות התכנית
הדס כץ שדה-חן – רכזת התכנית ביסודי
ויהבית לוריא – רכזת התכנית בחטיבות הביניים
בשיתוף עם שלומית ליפשיץ ממרכז הצפרות הישראלי.
בתי ספר המעוניינים להצטרף לתכנית מוזמנים לפנות אל רכזות התכנית.

חזור >>

תשע"ח

כנס שנתי

 כתבה בדף הפייסבוק של הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה
 סדר יום לכנס תכנית חקר ציפורים תשע"ח  במכללה האקדמית סמינר הקיבוצים 19.2.18
 טופס הרשמה מקוון

מסמכי רקע והרשמה להשתלמויות מורים בתשע"ח

  מכתב הערכות לשילוב חקר ציפורים במדע וטכנולוגיה תשע"ח - יסודי וחטיבת ביניים
  מצגת תכנית "חקר ציפורים כמודל לחקר בסביבה" בתשע"ח – יסודי וחטיבת ביניים
 הרשמה להשתלמות חקר ציפורים תשע"ח ליסודי וחטיבת ביניים (מתחילים ומתקדמים)
  שאלות ובעיות נפוצות וטיפים להצלחה – בחקר ציפורים יסודי
  שאלות ובעיות נפוצות וטיפים להצלחה – בחקר ציפורים חט"ב
  דף מידע על תכנית חקר ציפורים ביסודי וחטיבת ביניים 
  תרשים תכנית חקר ציפורים - יסודי וחטיבת ביניים   
 כתבה למורים: "חקר ציפורים - לא מה שחשבתם..." כתב עת למורים אאוריקה גליון 39

 

  סביבות הוראה-למידה מתוקשבות למורים ולתלמידים

 

להפעלת תכנית חקר ציפורים, פותחו מספר סביבות הוראה-למידה מתוקשבות יעודיות לפעילות המורים והתלמידים:

 1. מרחבים למורים ומדריכים - המרכזים את כל הקישורים לחומרי ההוראה, סביבות הלמידה המתוקשבות ומערכי ההשתלמות:
    א. מרחב משאבי למידה הוראה לחקר ציפורים-moodle:  למורי יסודי
    ב. מרחב משאבי למידה הוראה לחקר ציפורים-moodle:  למורי חטיבות ביניים 
   

 2. אקדמיה ברשת והרצאות מוקלטות
   סדרת הרצאות חקר ציפורים במסגרת אקדמיה ברשת - תשע"ז – ליסודי וחטיבת ביניים
    סרטונים לתלמידים בנושאי חקר ציפורים מפי נעם וייס ממרכז הצפרות הישראלי, תשע"ד
    ציפורים בראש – הרצאת אקדמיה ברשת לתלמידים מפי פרופ' יוסי לשם מהחברה להגנת הטבע, ששודרה בתאריך 17.9.15
    מדע אזרחי- שיתוף ציבור בחקר ציפורים- הרצאת אקדמיה ברשת למורים מפי שלומית ליפשיץ ממרכז הצפרות הישראלי, ששודרה בתאריך 4.1.16
    פרא בעיר- טבע כמנוף להתחדשות בעיר- הרצאת אקדמיה ברשת לתלמידים מפי עמיר בלבן ממרכז חקר ציפורים בירושלים, ששודרה בתאריך 5.1.16

חזור >> 

כנס, ימי עיון ופעילות ארצית תשע"ז

 סדר יום לכנס חקר ציפורים תשע"ז  ברמת הנדיב 9.5.17
 טופס הרשמה מקוון
 הזמנה והנחיות להרשמה למורים ותלמידיהם לכנס חקר ציפורים 9.5.17 
 יום העיון השנתי ה-37 לצפרות ב26.12.17.באוניברסיטת תל אביב 
 יום עיון חקר ציפורים במרכז לטרון ביום ג', 24.1.17
יום עיון בדגש למידה חוץ כיתתית וטכנולוגיות מעקב אחר ציפורים 
  כתבה לסיכום יום העיון במרכז לטרון- לאגרת השבועית של המזכירות הפדגוגית
 יום העיון השנתי ה-37 לצפרות ב26.12.17.באוניברסיטת תל אביב
 מרוץ העגור באגמון החולה 9.12.16 – השתתפות תלמידי חקר ציפורים

 

חזור >>

חקר ציפורים לחובבים

הוראה - למידה חוץ כיתתית
כיצד עורכים תצפית מדעית?

מדריך צבעוני מצולם לציפורי-בר בקרבת משכנות אדם - ב 3 שפות
מצגת הכרות עם 17 הציפורים הנפוצות בקרבת משכנות אדם – בשילוב קולות
כרזת ב"שביל הטבע בעיר"- ציפורים בסביבה הקרובה
כרטיסי מידע לציפורים בקרבת משכנות אדם - ב-3 שפות
דפי הדרכה לעריכת תצפית פליאה בציפורים
דף לעריכת התבוננות סביבתית בציפורים
דפים לאיסוף נתונים בתצפית ציפורים
"מדע בשיתוף אזרחים" שיתוף ציבור בתצפיות וסקרי צפרות
ספירת הציפורים הגדולה הארצית בקרבת משכנות אדם

חזור >>

אתרי מידע ופעילות

אתר הצפרות הישראלי
מידע למורים ולתלמידים ; ציפורי ישראל ; גלריות ; מרכזי צפרות ופרויקטים.
המרכז לטיפוח ציפורי הבר בבית ובחצר
מידע; מדיה; ציפורים ; למידה ; פינת הילדים; גינה מזמינה

חזור >>

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/03/2018  

עדכוני rss