education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
 שבוע החלל הישראלי
 

פעילויות שבוע החלל הישראלי תשע"ט - 2019

בשנת הלימודים תשע"ט יתקיים שבוע החלל הישראלי בימים ראשון עד שישי בין התאריכים, כ"א בשבט – כ"ו בשבט תשע"ט,  27 בינואר –1 בפברואר 2019.

שבוע החלל הישראלי מתקיים ביוזמת סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה. מטרתו של שבוע זה להגביר את הקשר וההזדהות של הקהל הרחב לתחום החלל ולהרחיב את העניין והסקרנות של צעירים בפעילות החלל בישראל.

במסגרת שבוע החלל הישראלי מתקיימים אירועים רבים עבור קהל יעד של אנשי חינוך ותלמידים. אירועים אלה הם פרי שיתוף פעולה בין המזכירות הפדגוגית - הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, הפיקוח על הוראת הגאוגרפיה- אדם וסביבה, מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, אגף טכנולוגיות מידע שבמשרד החינוך לבין סוכנות החלל הישראלית.

חלק מהאירועים מתאימים גם עבור המורים המלמדים גיאוגרפיה- אדם וסביבה, פיזיקה, כימיה וביולוגיה  בחטיבות הביניים.

אירועים במערכת החינוך:

א       כנס רמון לחינוך וחלל

ב        הרצאות במסגרת אקדמיה ברשת

ג         פעילויות לימודיות לתלמידי בית הספר היסודי, חטיבת הביניים

ד        אירוע הגמר רמון ספייסלאב

אירועים לקהל הרחב

א.     פעילות במוזאוני מדע ומרכזי מדעים

ב.     תצפיות במצפים ציבוריים


  אירועי שבוע החלל הישראלי תשע"ט - 2019

פעילויות שבוע החלל הישראלי - תשע"ח

 סיכום שבוע החלל 2018 סרטון של סוכנות החלל הישראלית על הפעילות החינוכית בתחום.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/01/2019  

עדכוני rss