education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
 שבוע החלל הישראלי
 

פעילויות שבוע החלל הישראלי תשע"ט - 2019

בשנת הלימודים תשע"ט יתקיים שבוע החלל הישראלי בימים ראשון עד שישי בין התאריכים כ"א בשבט – כ"ו בשבט תשע"ט,  27 בינואר – 1 בפברואר 2019 

 המועד נקבע בעקבות אסון המעבורת קולומביה אשר אירע בתאריך 1.2.2003, בו נספו צוות המשימה 107-STS שאחד מחבריו היה טייס החלל הישראלי, אל"מ אילן רמון ז"ל.

שבוע החלל הישראלי יתקיים ביוזמת סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה, ובמסגרתו יתקיימו מגוון אירועים לקהל הרחב. מטרתו של שבוע זה להגביר את הקשר וההזדהות של הקהל הרחב לתחום החלל ולהרחיב את העניין והסקרנות של צעירים בפעילות החלל בישראל.

במסגרת שבוע החלל הישראלי יתקיימו אירועים רבים עבור קהל יעד של אנשי חינוך ותלמידים. אירועים אלה הם פרי שיתוף פעולה בין המזכירות הפדגוגית - הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, הפיקוח על הוראת הגאוגרפיה- אדם וסביבה, מנהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע, אגף טכנולוגיות מידע שבמשרד החינוך לבין סוכנות החלל הישראלית.

חלק מהאירועים יתאימו גם עבור המורים המלמדים גאוגרפיה- אדם וסביבה, פיזיקה, כימיה וביולוגיה  בחטיבות הביניים.

להלן מפרט האירועים והפעילויות אשר יתקיימו במסגרת שבוע החלל הישראלי:
 
אירועים במערכת החינוך:

 

  • כנס רמון לחינוך וחלל
  • פעילות בתי ספר במוזיאון ארץ ישראל: "בשביל החלל"
  • אירועי שיא בתחרויות החלל יסודי וחטיבה
  • הרצאות במסגרת אקדמיה ברשת
  • פעילויות לימודיות לתלמידי בית הספר היסודי, חטיבת הביניים

פעילויות שבוע החלל הישראלי - תשע"ח

 סיכום שבוע החלל 2018


אירועים לקהל הרחב:

 

  • אירוע מרכזי
  • פעילות במוזיאוני מדע ומרכזי מדעים
  • תצפיות במצפים ציבוריים


  אירועי שבוע החלל הישראלי תשע"ח - 2018

  סרטון של סוכנות החלל הישראלית על הפעילות החינוכית בתחום.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/09/2018  

עדכוני rss