education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
חידון חקר החלל והאסטרונומיה
 

תחרות ארצית - חידון חקר החלל ואסטרונומיה לתלמידי בית הספר היסודי

תשע"ט

התחרות הארצית מופעלת על ידי המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ומתקיימת זו השנה החמישית, בחסות סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע הטכנולוגיה והחלל, בשיתוף משרד החינוך, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה באגף המדעים במזכירות הפדגוגית  ובסיוע הקרן להנצחה ממלכתית לזכרו של טייס החלל (האסטרונאוט) הישראלי הראשון אל"מ אילן רמון ז"ל.


מטרות התחרות
:

  • טיפוח סקרנות אצל התלמידים וחשיפתם לנושאים מדעיים וטכנולוגיים בתחום החלל.
  • עידוד התלמידים לחשיבה מסדר גבוה, ליצירתיות, ליכולת חשיבה מערכתית, לעבודת צוות, להתמודדות עם תהליך קבלת החלטות, לנקיטת יזמה, למנהיגות, לאחריות, להתמדה ולעמידה באתגרים.
  • הגברת המוטיבציה הלימודית של המשתתפים בתחרות.
  • המשך מורשתו הייחודית של אילן רמון אשר מהווה מודל וסמל של מצוינות, מנהיגות וערכיות שעל פיהם אנו שואפים לחנך את תלמידינו. 

בחירת הזוכים נעשתה על-ידי חבר השופטים החברים בוועדת הפרס, שכלל מומחים מתחומי המדעים והחינוך. לזוכים הוענקו פרסים ותעודות הוקרה שחולקו במהלך אירוע הגמר.

 

 סרטון אירוע הגמר
 קישור לצפייה בתמונות

 


 לאתר תחרויות חקר החלל והאסטרונומיה

 הזמנה לתחרות חקר החלל והאסטרונומיה החמישית, לבתי הספר היסודיים

תשע"ח 


 


 סרטון אירוע הגמר
 לאתר תחרויות חקר החלל והאסטרונומיה
 הזמנה לאירוע הגמר
 רשימת בתי הספר שעלו לשלב הגמר
 הזמנה לתחרות חקר החלל והאסטרונומיה הרביעית, לבתי הספר היסודיים 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/05/2019  

עדכוני rss