education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
חידון חקר החלל והאסטרונומיה
 

תחרות ארצית - חידון חקר החלל ואסטרונומיה לתלמידי בית הספר היסודי

תש"ף

התחרות הארצית מופעלת על ידי המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ומתקיימת זו השנה השישית, בחסות סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע הטכנולוגיה והחלל, בשיתוף משרד החינוך, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה באגף המדעים במזכירות הפדגוגית  ובסיוע הקרן להנצחה ממלכתית לזכרו של טייס החלל (האסטרונאוט) הישראלי הראשון אל"מ אילן רמון ז"ל.


מטרות התחרות
:

  • טיפוח סקרנות אצל התלמידים וחשיפתם לנושאים מדעיים וטכנולוגיים בתחום החלל.
  • עידוד התלמידים לחשיבה מסדר גבוה, ליצירתיות, ליכולת חשיבה מערכתית, לעבודת צוות, להתמודדות עם תהליך קבלת החלטות, לנקיטת יזמה, למנהיגות, לאחריות, להתמדה ולעמידה באתגרים.
  • הגברת המוטיבציה הלימודית של המשתתפים בתחרות.
  • המשך מורשתו הייחודית של אילן רמון אשר מהווה מודל וסמל של מצוינות, מנהיגות וערכיות שעל פיהם אנו שואפים לחנך את תלמידינו. 

בחירת הזוכים תיעשה על-ידי חבר השופטים החברים בוועדת הפרס, שיכלול מומחים מתחומי המדעים והחינוך. לזוכים יוענקו פרסים ותעודות הוקרה שיחולקו במהלך אירוע הגמר.

 לאתר תחרויות חקר החלל והאסטרונומיה
 הזמנה לתחרות חקר החלל והאסטרונומיה הששית, לבתי הספר היסודיים
 הרשמה לתחרות

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2019  

עדכוני rss