education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
השתלמויות, ימי עיון וכנסים
 
 

השתלמות למורות ומורים מובילים להטמעת חשיבה מגדרית במקצועות STEM - תש"ף 

מצורף מכתב הזמנה למורים המלמדים מדע וטכנולוגיה, וכן, מורים המלמדים בעתודה מדעית טכנולוגית בחטיבות הביניים להשתתפות בהשתלמות בבית יציב.


מועד ההשתלמות
:

ההשתלמות תתקיים בבית יציב בבאר שבע, בימים ראשון- שלישי  במועדים כ"ד בכסלו – כ"ו בכסלו תש"ף, 22-24.12.2019  .


 טופס הרשמה 

 מכתב הזמנה למורים להשתתפות בהשתלמות בבית יציב

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2019  

עדכוני rss