education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
ספרי לימוד
 

עדכון בעניין ספרי לימוד לבתי הספר היסודיים - לשנת הלימודים תש"ף

ברשימת ספרי הלימוד המאושרים לבתי הספר היסודיים נערכו מספר שינויים:

1.  הוסרו מהרשימה חוברות עבודה, חשיבה ומיומנויות.
2.  הרשימה כוללת ספרים "ותיקים" וגם 3 ספרים מסדרת 'במבט חדש' (לכיתות ד', ה', ו'), העומדים בהלימה לשינוי שנערך בתכנית הלימודים והחליפו את הקודמים להם מאותה הסדרה.
3. בשנת תש"ף ניתן להמשיך וללמד עם כל הספרים (ותיקים וחדשים).
 
ניתן לבחור ספרים וחומרי למידה מהרשימות בקישורים הבאים:

  רשימת הספרים המאושרים (ספרים מודפסים)
  חומרי למידה דיגיטליים (הקטלוג החינוכי) (ספרים, סביבות, בתשלום, ללא תשלום, אפשרויות סינון נוספות)


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/12/2019  

עדכוני rss