education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
פיתוח מקצועי
תש"ף
 

במטרה לקדם את היעד פיתוח מקצועי של מורים למדע וטכנולוגיה ביסודי ובמטרה להגיע לאוכלוסיות מורים נוספות אשר לא משתלמות במרכזי הפסג"ה במחוזות, במצורף מידע וקישור להרשמה לקורסים ארציים לשנת הלימודים תש"ף,  על פי המפורט להלן:

 1. השתלמויות ארציות מרוכזות בשלומי ובבית יציב.
 2. קורסים  מקוונים במודל "איחוד מול ייחוד" ביוזמת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מט"ח.
 3. קורסים מקוונים בני 10 שעות בשיטת הצבירה- מיקרו-קרדיטציה .
 4. השתלמויות נוספות ליסודי ביוזמת הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה ואגף מדעים.

  סוג המסגרת להתפתחות מקצועית

  שם הקורס / ההשתלמות

  קהל יעד

  אחריות מקצועית

  המוסד בו יתקיים הקורס/ השתלמות

  מועד

  היקף שעות

  השתלמות מרוכזת ב-3 ימים

   חקר ציפורים – למתקדמים

  רכזי מקצועות, מורים מובילים ומורים למו"ט כיתות ג- ו יסודי

  הדרכה ארצית-


   
  הדס כץ שדה חן

   

  מרכז השתלמויות שלומי

   

   

  3-5/11/19

  ההרשמה נסגרה

  30

  השתלמות מרוכזת ב-3 ימים

   חקר ציפורים – למתחילים ומתקדמים

  רכזי מקצועות, מורים מובילים ומורים למו"ט כיתות א- ו יסודי

  מרכז למדע, אוניברסיטת תל אביב

  מרכז למדע, אוניברסיטת תל אביב.

  12-15/7/20

  פרטים במרכז המורים למדע

  30

  השתלמות מרוכזת בקיץ

  הוראה מחוץ לקופסה

  רכזי מקצועות, מורים מובילים ומורים למו"ט כיתות א- ו יסודי

  מרכז למדע, אוניברסיטת תל אביב

  מרכז למדע, אוניברסיטת תל אביב.

  פרטים במרכז המורים למדע

  30

  השתלמות מרוכזת ב-3 ימים

  גלוב - חקר נתונים מדע אזרחי

  מורים מכל הארץ 

  רפאלה בביש חני פלג 

   

  מרכז השתלמויות בית יציב 

  3-5/11/19

  קישור להרשמה

  30

  השתלמות מרוכזת ב-3 ימים

   

   

   

  גלוב - חקר נתונים מדע אזרחי

  מורים מכל הארץ 

  רפאלה בביש חני פלג 

   

  מרכז השתלמויות שלומי 

  15-17/12/19

  קישור להרשמה

  30

  מרכז מורים ארצי - למדע

  קהילה יוצרת - מייקרי ומדפסות תלת ממד

  מורים מובילים  למו"ט יסודי

  מרכז ארצי למורי מו"ט ביסודי- למדע

  מרכז למדע, אוניברסיטת תל אביב

  פרטים במרכז המורים למדע

  קישור להרשמה

  60

  מרכז מורים ארצי - למדע

  חינוך הטרוגני

  מורים מובילים  למו"ט יסודי

  מרכז ארצי למורי מו"ט ביסודי- למדע

  מרכז למדע, אוניברסיטת תל אביב

  פרטים במרכז המורים למדע

  60

  מרכז מורים ארצי - למדע

  עדכונים בחינוך המדעי והטכנולוגי

  מורים מובילים למו"ט יסודי

   

   

   

  מרכז ארצי למורי מו"ט ביסודי- למדע

   

  מרכז למדע, אוניברסיטת תל אביב

  פרטים במרכז המורים למדע

  60

  מובילי קהילות מורים – שנה א

  הכשרת מובילי קהילות

  מורים מובילים למו"ט יסודי

   

  מרכז ארצי למורי מו"ט ביסודי- למדע

   

  מרכז למדע, אוניברסיטת תל אביב

   פרטים במרכז המורים למדע

  קישור להרשמה

  60

  אלנט טכנולוגיות מידע- מקוון

  "מילים בריאות: הוראת מדעים בראי השפה".

  שילוב בין שפה למדעים

  מורים למו"ט ולשפה יסודי

  מזכירות פדגוגית +

  אלנט

  אלנט- השתלמות מקוונת

   

  ההרשמה נסגרה

  30

   

   

   

  אלנט טכנולוגיות מידע- מקוון

  כשהחינוך המיוחד פוגש את תחום הדעת מדעים

  הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד"

   

   מורים לחינוך מיוחד שמתעניינים בהוראת המדעים ומורים למדעים

  מזכירות פדגוגית +

  אלנט

  אלנט- השתלמות מקוונת

   

  פרטים והרשמה

  30

  אלנט טכנולוגיות מידע- מקוון

  חקר ציפורים

  הקורס הינו במודל "איחוד מול ייחוד"

   

  מורים למו"ט

  מזכירות פדגוגית +

  אלנט

  אלנט- השתלמות מקוונת

   

  פרטים והרשמה

  30

  השתלמות מרוכזת של 3 ימים

  שינויים מבפנים-

  תרגול והטמעה של קשיבות כשיטת הוראה בהוראת מו"ט

   

  מורים למו"ט ד-ו

  המרכז הישראלי למצויינות בחינוך

  הקריה החינוכית בניצנה

  24-26/12/19

  פרטים והרשמה :

  אורית גיאת גבאי:

   02-6755112 oritg@excellence.org.il

  30

  מיקרוקרדיטציה

   Escape space-מגדירים בעיות טכנולוגיות באמצעות מתודה של "חדר בריחה"

  מורים למו"ט ד-ה

  מזכירות פדגוגית +הדרכה ארצית

  מט"ח – מקוון

  פתוח להרשמה החל מתאריך 2/10/19 

  פרטים והרשמה

  10

  מיקרוקרדיטציה

  "מדוושים קדימה"- פיתוח אוריינות מדעית טכנולוגית

  מורים למו"ט ד-ו

  מזכירות פדגוגית +הדרכה ארצית

  מט"ח – מקוון

  פתוח להרשמה החל מתאריך 2/10/19 

  פרטים והרשמה

  10

  מיקרוקרדיטציה

  "שואפים ונושפים" כלים לסיעור מוחות בתהליך התיכון ההנדסי

   

   

  מורים למו"ט ה-ו

  מזכירות פדגוגית +הדרכה ארצית

  מט"ח – מקוון

  פתוח להרשמה החל מתאריך 2/10/19 

  פרטים והרשמה

  10

  מיקרוקרדיטציה

  "מי מפחד מיצירתיות?"- פתרון בעיות בטכנולוגיה

  מורים למו"ט יסודי

  מזכירות פדגוגית +הדרכה ארצית

  מט"ח – מקוון

  פתוח להרשמה החל מתאריך 2/10/19 

  פרטים והרשמה

  10

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2019  

עדכוני rss