education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
יריד חקר ופתרון בעיות ארצי
 

תשע"ח

יריד החקר הארצי השישי לעבודות חקר ולפתרון בעיות במדע וטכנולוגיה, מאי 2018

היריד הארצי לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה בהובלתה של ד"ר אביבה בריינר,  מפמ"ר מדע וטכנולוגיה, באגף מדעים, והפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה במחוזות ובמגזרים, יתקיים ביום שלישי, ט"ו בסיוון תשע"ח, 29 במאי 2018, בקמפוס גבעת רם, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

תשע"ז

יריד החקר הארצי השישי לעבודות חקר ולפתרון בעיות במדע וטכנולוגיה, מאי 2017

היריד הארצי לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה בהובלתה של ד"ר אביבה בריינר,  מפמ"ר מדע וטכנולוגיה, באגף מדעים, והפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה במחוזות ובמגזרים, התקיים ביום שלישי, כ"ז באייר תשע"ז, 23 במאי 2017, בקמפוס גבעת רם, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

  הזמנה ליריד ה-6 לעבודות חקר למדע וטכנולוגיה
  הנחיות ליריד ה-6 לעבודות חקר למדע וטכנולוגיה (1)
  הנחיות ליריד ה-6 לעבודות חקר למדע וטכנולוגיה (2)
  הנחיות למומחים למתן חוות דעת על העבודות

  רשימת בתי הספר אשר הציגו ביריד הארצי השישי

 
 

 מצגת הפוסטרים - חקר מדעי - יסודי
מצגת הפוסטרים - פתרון בעיות בטכנולוגיה - יסודי

מצגת הפוסטרים - חקר מדעי - חטיבת ביניים
מצגת הפוסטרים - פתרון בעיות בטכנולוגיה - חטיבת ביניים

 חידון היריד הארצי ה - 6 לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה שנה"ל תשע"ז (יסודי - שאלון א')
 חידון היריד הארצי ה - 6 לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה שנה"ל תשע"ז (יסודי - שאלון ב')

 חידון היריד הארצי ה - 6 לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה שנה"ל תשע"ז (חטיבת ביניים - שאלון א')
 חידון היריד הארצי ה - 6 לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה שנה"ל תשע"ז (חטיבת ביניים - שאלון ב')

   

תשע"ו

יריד החקר הארצי החמישי לעבודות חקר ולפתרון בעיות במדע וטכנולוגיה, מאי 2016

היריד הארצי לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה בהובלתה של ד"ר אביבה בריינר,  מפמ"ר מדע וטכנולוגיה, באגף מדעים, והפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה במחוזות ובמגזרים, התקיים ביום שלישי, ‏ט"ז באייר תשע"ו, 24 במאי 2016 בקמפוס גבעת רם, האוניברסיטה העברית בירושלים.

ביריד השתתפו 52 עבודות מצטיינות של תלמידי כיתות ו' ו- ט', אשר הגיעו אל שלב הגמר הארצי. עבודות אלה הגיעו ליריד הארצי לאחר שהשתתפו בירידי חקר בית ספרים, עירוניים, מחוזיים ומגזריים.
חבר השיפוט כלל חוקרים ומדענים מהאוניברסיטה העברית, מדריכות ארציות, נציגים ממוזיאוני המדע, מהנדסים מתנדבי חברת "ברודקום" ישראל, וצוותים ממרכזי המורים הארציים למדע וטכנולוגיה, בראשותם של פרופ' ערן שרון, יו"ר חבר השיפוט של היריד, ממכון רקח, האוניברסיטה העברית, וד"ר שרה גרופר, מהמכון למצוינות בחינוך, יו"ר חבר השיפוט ביסודי.
בסיום היריד הארצי התקיים טקס חגיגי להכרזת הזוכים והעבודות המצטיינות.

 
 

רשימת בתי הספר אשר הציגו ביריד הארצי החמישי

מצגת הפוסטרים - חקר מדעי - יסודי
מצגת הפוסטרים - פתרון בעיות בטכנולוגיה - יסודי

מצגת הפוסטרים - חקר מדעי - חטיבת ביניים
מצגת הפוסטרים - פתרון בעיות בטכנולוגיה - חטיבת ביניים

 מצגת הנחיה ודברי תודה אשר הוצגה ביריד

רשימת בתי הספר הזוכים ביריד הארצי החמישי

תמונות מהיריד (צילום: מוקי שוורץ)

 תשע"ה

יריד החקר הארצי הרביעי לעבודות חקר ולפתרון בעיות במדע וטכנולוגיה, מאי 2015

היריד הארצי לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה בהובלתה של גב' שושי כהן, מנהלת תחום מדעים ומפמ"ר מדע וטכנולוגיה, באגף מדעים, והפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה במחוזות ובמגזרים, התקיים ביום שלישי ‏א' סיון תשע"ה, 19 במאי 2015 בקמפוס גבעת רם, האוניברסיטה העברית בירושלים.


ביריד השתתפו 49 עבודות מצטיינות של תלמידי כיתות ו' ו- ט', אשר הגיעו אל שלב הגמר הארצי. עבודות אלה הגיעו ליריד הארצי לאחר שהשתתפו בירידי חקר בית ספרים, עירוניים, מחוזיים ומגזריים.
חבר השיפוט כלל חוקרים ומדענים מהאוניברסיטה העברית, מדריכות ארציות, נציגים ממוזיאוני המדע, מהנדסים מתנדבי חברת "ברודקום" ישראל, וצוותים ממרכזי המורים הארציים למדע וטכנולוגיה, בראשותם של פרופ' ערן שרון, יו"ר חבר השיפוט של היריד, ממכון רקח, האוניברסיטה העברית, וד"ר שרה גרופר, מהמכון למצוינות בחינוך, יו"ר חבר השיפוט ביסודי.
בסיום היריד הארצי התקיים טקס חגיגי להכרזת הזוכים והעבודות המצטיינות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/02/2018  

עדכוני rss