education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות מנכ"לית לשימוש בחוברות עבודה
 

התוכנית להשאלת ספרי לימוד הציפה, בעוצמה רבה, את סוגיית השימוש בחוברות בבתי הספר.
הריני להבהיר כי אין לכתוב בחוברות העבודה מעבר לכיתות א'-ב'.
מעבר לפגיעה בכבוד הספר, עניין לא מבוטל בפני עצמו, הכתיבה בחוברות פוגעת בתהליך הפדגוגי, ביכולת הכתיבה וניסוח של תלמידים ובפיתוח מיומנויות אוריינות ומוטוריות.
בנוסף, אני מוצאת בכתיבה בחוברת פגיעה בערכים שאנו רוצים לקדם, של חיסכון בשימוש בנייר  ובהוצאות כספיות.
יש להנחות את התלמידים לכתיבת תשובות מלאות לשאלות במחברת הלימוד.
אני רואה ערך חינוכי גם בהעתקת השאלות למחברת, אך משאירה סוגיה זו להחלטת המפמ"ר בכל מקצוע ומנהלי אגפי הגיל.

 

בכבוד רב,
דלית שטאובר

 

 הנחיות מנכ"לית לשימוש בחוברות עבודה

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015    

עדכוני rss