education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
יום כדור הארץ
 

נושאים סביבתיים הופכים יותר ויותר מרכזיים בחיינו ומקומם וחשיבותם בסדר היום הציבורי עולה בהתמדה.

בנוסף, המודעות בעולם לנושאים העוסקים בשמירה על הסביבה וחשיבות המערכת האקולוגית גדלה משנה לשנה. אחד האתגרים של החברה המודרנית הוא להבין דרכים שבהם פעילות אנושית משפיעה על הסביבה, למצוא דרכים המאפשרות קיום יחסי גומלין מאוזנים בין המערכות האנושיות והמערכות הטבעיות ולקדם דפוסי התנהגות המשתלבים בתוך גבולות אקולוגיים של מערכות תומכות חיים.

 

במציאות בה קיימת הסכמה שהעולם ניצב בפני משבר סביבתי המסכן את עתידה של החברה האנושית ושסימניו ניכרים כבר עתה, העיסוק בחינוך סביבתי הוא צורך קיומי ואינו בגדר בחירה.

 

אנו במערכת החינוך מחנכים ומקדמים עשייה יומיומית למען הגנה על מערכות אקולוגיות, מטפחים לקיחת אחריות ושואפים למתן שיווין הזדמנויות. הדאגה לסביבה צריכה להיות חלק משגרת התנהגות המשולבת באורח החיים, עליה לבסס התנהלות מקיימת ומתחשבת בסביבה במטרה לענות על הצרכים של הדור הנוכחי וצורכי הדורות הבאים.

 

למרות השגרה המקיימת אנו רואים צורך לחזור ולעורר מדי פעם את מודעות הציבור לצורך בשמירה  על סביבתנו. אחד האמצעים לכך הוא "יום כדור הארץ הבינלאומי" שמצוין מדי שנה ב-22 באפריל, במטרה לעודד מודעות לשמירת הסביבה ושמירתו של הכדור.
מועד זה נבחר כנראה בעקבות יום למידה ומחאה שערך הסנטור האמריקאי, גילורד נלסון, ב-22 באפריל, 1970 במטרה לדון בהרס הסביבתי הנרחב ובניסיון לעצור אותו. יותר מ 20 מיליון איש השתתפו באותו אירוע. במהלך השנים נערכו אירועים דומים שמספרם הלך וגדל עד שהוחלט באו"ם בשנת 2009 לקבוע תאריך זה כיום כדור הארץ. מאז, האירוע מצוין הן ע"י אנשים פרטים, קבוצות, ארגונים ואף ממשלות בכל רחבי העולם.

 

בשנים האחרונות מדינות רבות לקחו חלק ב"שעת כדור הארץ" – שעה בה הוחשכו ערים שלמות בדגש על חיסכון באנרגיה. מספר ערים בישראל לקחו חלק בפעילות וקראו לתושבים לכבות את האורות, בתיאום בין הערים, על מנת שלא להכביד על חברת החשמל. לחסוך באנרגיה וממילא להפחית במעט את זיהום האוויר.
בנוסף להוראה/עשייה השוטפת, מומלץ לציין את היום לצורך תחושת השותפות הבינלאומית בדאגה לכדור הארץ יחד עם כל מדינות ולהדגיש שוב את הנושא ואת חשיבותו.


בשנת תשע"ו ארגוני סביבה רבים מתארגנים יחד כדי לקיים אירוע לכבוד יום כדור הארץ 2016 בחול המועד פסח, עם אירוע מרכזי בפארק הקישון בחיפה. המסר המרכזי השנה הוא שינוי אקלים, וגם סולידריות עם תושבי חיפה עם הנושאים הסביבתיים אתם הם מתמודדים

פרטים על האירוע

 

חומרים בהם ניתן להיעזר להוראה השוטפת של נושאים הקשורים בשמירה על הסביבה ו/או לצורך ציון יום כדור הארץ:

 

עמוד זה מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן האתרים החיצוניים לאתר המשרד, לרבות הפרסומות הכלולות בו, הינו באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך.

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  03/04/2016    

עדכוני rss