education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
אות הנגב
 

 

אנו מודים לכם על היענותכם להשתתפות ב "אות הנגב" לאיכות סביבה

ותודה על קבלת הפנים החמה, ההסברים המרתקים והחשובים להבנת הפעילות הסביבתית המעמיקה שהנכם מבצעים .

 

על פי החלטת צוות השופטים להלן הגופים הזוכים השנה באות הנגב לאיכות הסביבה:

 

רשות מקומית – חבל איילות – על פיתוח אנרגיה חלופית רבת היקף ויישומה בפועל בשטח תחום שיפוטה                       

ארגון -  צ.ה.ל , חיל האוויר טייסת תחזוקה בבסיס נ.מ  833

על עשייה ורמת מחויבות בכל הדרגים לתחום הסביבה בתחומם ובשטח בו הם פועלים.

מוסד חינוכי – אשל הנשיא – על קידום מחקרים בתחום הסביבה והטמעתם בתחום החינוך והעשייה היום יומית.

מפעל – תרכובות ברום – על יצירת שינוי משמעותי בתחום איכות הסביבה והטמעתו גם במערך המנהלי הפנימי.

"דרך חיים" –– מדרשת שדה בוקר - על ראשוניות, פריצת דרך בתחום החינוך הסביבתי , עקביות ופעילות מתמשכת להשגת המטרה.

 

ראויים לציון מיוחד:

היחידה הסביבתית במועצה התעשייתית רמת חובב – שמירה על איכות הסביבה בתחומה ובקרה מכסימלית ע"י פריסת מערך ניטור הגדול במדינה.

 

בי"ח סורוקה – על קידום והטמעת נושא הסביבתי בכל המערכות המנהליות והמחלקות בבית החולים בתוך זמן קצר יחסית.

 

מועמדים אשר לא זכו השנה לקבל את האות מוזמנים להגיש מועמדותם בשנה הבאה

 

אנו שמחים להזמינכם בתאריך 12/1/2010 יום שלישי ליום עיון וטכס הענקת אות הנגב לסביבה האירוע יתקיים באולם זוננפלד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

שבמהלכו יוענק האות לזוכים ויצוינו כל המועמדים המשתתפים שניגשו השנה והגיעו לשלב הסופי.

 

לצורך זה אנו מבקשים מכל זוכה שישלח אלינו . מצגת, סרטון, תמונות, בן 1-3 דקות בלבד שבו יוצגו עקרי הפרויקט.

 

יום העיון בנושא – מעבר צה"ל דרומה – האם הזדמנות סביבתית לנגב?

במהלך יום העיון יתקיים פנל בנושא: משנים את תמונת המצב הסביבתית בנגב – (מחצר האחורית לחצר קדמית )בהנחיית יועץ התקשורת מר צביקה אלוש.

 

בתום הפנל יתקיים טכס הענקת אותות  הנגב

בימים אלו נשלחות אליכם הזמנות עם פרוט מהלך סדר היום

 

 

בברכה

נתי מוצרי – נגב בר קיימא

בשם מזכירות ועדת פרס אות הנגב

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  27/07/2011    

עדכוני rss