education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
חוקרים סביבה – בעין המצלמה
הנחיות להשתתפות בתחרות צילום – מדעי הסביבה תשע"ג
 

אוכלוסיית היעד

תלמידים הלומדים מדעי סביבה בבתי הספר התיכוניים, כתות ט'- י"ב

 

כמו כן יוכלו להשתתף תלמידים שאינם לומדים מדעי הסביבה מכיתות י – י"ב, גם בבתי ספר שאינם מלמדים את המקצוע, כל עוד יקפידו על ביצוע ההנחיות כנדרש.
בבתי הספר בהם מלמדים מדעי סביבה בחטיבה העליונה, יוכלו להשתתף גם תלמידים מחטיבת הביניים, כל עוד יקפידו גם הם על ביצוע ההנחיות כנדרש.

 

מטרות

 • הגברת המודעות של התלמידים לנושאים סביבתיים בכלל ומעורבות האדם בפרט.
 • הגברת הקשר של התלמידים לסביבה בישראל.
 • הגברת הסקרנות והעניין של התלמיד
 • פיתוח יכולת התלמידים להבין ולהציג את יחסי הגומלין שבין האדם לסביבה.
 • עידוד יצירתיות
 • הבנה ויישום מושגים, הקשורים למדעי הסביבה.
 • טיפוח הקשר בין מלל לצבע וטבע, העברת מסר/עמדה דרך תצלום
 • הסביבה בזוית אישית (באמצעות עדשת המצלמה)

 

נושאי הצילום

מדי שנה יפורסם הנושא המרכזי לתחרות הצילום.
הנושא בתשע"ג הוא – משאב המים
זאת לאור חשיבות המשאב לישראל והכרזת האו"ם על הנושא השנתי של 2013: שתוף פעולה בין לאומי במים

 

 

התצלום אמור להציג אחד או יותר מהתחומים הבאים:

 • רעיונות מרכזיים בתוכנית הלימודים במדעי הסביבה המתקשרים למים
 • מעורבות האדם בהקשר למשאב המים
 • תופעות הקשורות למים ואיכות הסביבה (הגנה על.../פגיעה ב.../ניצול משאבים/ טכנולוגיות הקשורות במים)
 • השלכות לנוכחות מים או העדר מים על הסביבה (והאדם)

 

התצלומים יהיו:

 1. תצלומים שהתלמיד צילם בעצמו.
 2. תצלומים שצולמו בארץ.
 3. ללא עריכה/שימוש בתוכנות גרפיות


 

לתצלום יצורף דף הסבר שיכלול (טופס השתתפות ופרטי התצלום):

 1. המקום בארץ, התאריך בה צולמה התמונה.
 2. כותרת לתצלום. הכותרת תשקף את הנראה בתצלום תוך הדגשת הנושא המרכזי. הכותרת יכולה לבטא גם את עמדתו של הצלם ואת תחושותיו בהקשר לנושא הצילום.
 3. תיאור הרעיון המרכזי בתוכנית הלימודים במדעי סביבה, אליו קשור התצלום:
  יש להתייחס לרעיון מרכזי אחד לפחות בתוכנית הלימודים ולשלב בהסבר שני מושגים לפחות, הנמצאים בתוכנית הלימודים וקשורים לנושא המים.  יש להקפיד על שימוש נכון ומדויק במושגים ועל הסבר מדעי מדויק בהקשר לתמונה.

  ניתן להתייחס לעמדת המצלם לגבי ההשפעה של התמונה/תופעה על הקשר אדם – סביבה, כפי שנראה בצילום.
  יש להוסיף משפט אישי המסביר את הבחירה דווקא בתמונה זו.
  הכתוב בהסבר התמונה יהיה בן 10-20  שורות


 

יש להקפיד בצילום והגשתו על הדברים הבאים:

 1. קשר ברור של תוכן התצלום לנושא.
 2. קשר ברור של התוכן לתוכנית הלימודים במדעי הסביבה, כמפורט בהמשך.
 3. התצלום באיכות טובה ומוגש כנדרש, כמפורט בהמשך.


 

שלבי התחרות:

שלב א' - בית ספרי:

כל בית ספר יוכל לשלוח לתחרות לפיקוח על הוראת מדעי הסביבה עד 5 תצלומים, בהתאם להנחיות במסמך זה.
תלמיד יוכל להגיש לתחרות תצלום אחד.
תלמידים הלומדים מדעי סביבה קודמים לתלמידים אחרים.

בית הספר ישלח את התצלומים + המידע הנלווה לכל אחת מהתמונות (טופס השתתפות ופרטי הצילום) בדוא"ל, לפיקוח על הוראת מדעי הסביבה עד לתאריך 31.01.2013 כ' בשבט,תשע"ג.


דוא"ל למשלוח – mdsviva@gmail.com


כותרת המייל צריכה להכיל את המידע הבא: תחרות תצלומים – שם התלמיד – שם בית הספר 

אישור על קבלת הצילומים ישלח במייל חוזר. במידה ולא יתקבל אישור באחריות המורה ליצור קשר עם המדריכה הארצית למדעי סביבה, גב' סיגל רייכר.

 

שלב ב' - ארצי:

מתוך כל התצלומים שיישלחו לתחרות, צוות שופטים יבחר את 15 התצלומים הטובים ביותר, בהתאם לקריטריונים המפורטים בטבלה 1 ואלה יעלו לשלב ג' – שלב הגמר.

התצלומים שיעלו לשלב הגמר בתחרות, יפורסמו באתר מפמ"ר מדעי הסביבה ויועמדו להצבעה וירטואלית, לה יינתן משקל בקביעת הזוכים.

 

שלב ג' - גמר:

בחירה והכרזה על התצלומים הזוכים.
בחירת שלושת התצלומים הזוכים תעשה על ידי צוות שיפוט בראשות מפמ"ר מדעי הסביבה והצבעה וירטואלית באתר המפמ"ר למדעי הסביבה. התמונות תפורסמנה גם באתר של המשרד להגנת הסביבה.

התמונות תודפסנה בהגדלה ותוצגנה בתערוכה שתתקיים בכנס "חוקרים סביבה" שיערך ביום כדה"א 22.4.2013, י"ב אייר תשע"ג. כל התצלומים שימצא צוות הערכה כמתאימות לפרסום וגם אלו שעלו לשלב הגמר יפורסמו באתר המפמ"ר ויהיו חלק מתערוכה ניידת*.
פרסים יוענקו לזוכים בשלושת המקומות הראשונים.
*בתלות בתקציב.

 

כללי הגשת הצילומים:

 1. התמונה תצולם במצלמה (לא באייפון), באיכות טובה ותישלח בגודלה המקורי (כפי שצולמה, ללא כיווץ).
 2. רזולוציה של 10-12 מגה פיקסל לפחות
 3. פורמט ההגשה JPEG
 4. כל צילום צריך להיות ביחס של 2:3 או 3:2 (לאורך או לרוחב)
 5. אין לבצע עריכה של הצילום בתוכנה גרפית כלשהי .
 6. לכל צילום יצורף טופס השתתפות ופרטי צילום.
 7. שני הקבצים (הצילום והטופס) יישלחו במייל כמפורט בשלבי התחרות, שלב א.
 8. ההסבר יהיה קצר וקולע – 10 עד 20 שורות, גופן דיוויד, גודל גופו 12, בשפה העברית.

 

 

קריטריונים להערכת התצלומים:


 

הקריטריון להערכת התצלום

הניקוד

א. הצילום וכותרת (או שם) התצלום

 • הרעיון מוצג בצורה ברורה
 • נושא התצלום מתאים להנחיות
 • איכות התמונה / התצלום ברור וחד
 • הכותרת מתאימה לתצלום ולרעיון המוצג
 • מקוריות/יצירתיות של התצלום או הכותרת/העברת המסר

55 נקודות

10

10

10

10

15

ב. ההסבר הנלווה לתצלום

 • התייחסות לרעיון המרכזי של התצלום והקשר לתמונה עצמה
 • מדויק מבחינה מדעית
 • מציג נכון את הקשר למושגים שנבחרו
 • ברור ותמציתי
 • היבט אישי: הסבר לייחודה של התמונה והסיבה לבחירתה

45 נקודות

20

10

5

5

5

 

אישורים שיש לצרף לטופס ההשתתפות:

 1. באם בתמונה מופיעים תלמידים/ילדים – חובה לצרף אישור הורים של המצולמים לפרסום התמונה (נספח 1). באם בתמונה מופיעים מספר ילדים, יש להוסיף אישור לגבי כל ילד מהוריו.
 2. אישור הצלם והוריו לפרסום התמונה ללא שם הצלם בשלבי התחרות השונים ופרסום התמונה תוך ציון שם התלמיד ושם ביה"ס לאחר סיום התחרות, בפורומים ואירועים שונים, למטרות חינוכיות, כמו גם אישור לראיין ולפרסם את הצלם (נספח 2).  

 

 

טופס ההשתתפות יחד עם הנספחים צריך להישלח בדוא"ל. יש להקליד בו את הפרטים הנדרשים וההסבר.
בנספחים יש להקפיד על הוספת חתימה (אלקטרונית או סרוקה).


 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הארציים למדעי הסביבה. פרטיהם מופיעים במדור צוות

 

 

בהצלחה

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015    

עדכוני rss